Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak ustalić, nie uruchamiając apletu, która wersja oprogramowania Java jest zainstalowana w systemie Windows lub Mac?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, macOS, Mac OS X
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Wersję oprogramowania Java można znaleźć:

Jeśli występują kłopoty z uruchamianiem apletów, można skorzystać z dowolnej z tych opcji w celu ustalenia, czy jest zainstalowana konkretna wersja oprogramowania Java.


Wersja oprogramowania Java z menu „Start” systemu Windows — Java 7 Update 40 (7u40) i wersje nowsze

Począwszy od wersji Java 7 Update 40, wersja oprogramowania Java jest dostępna z menu „Start” systemu Windows.
 1. Rozwinąć menu Start systemu Windows.
 2. Wybrać opcję Programy.
 3. Odnaleźć pozycję Java.
 4. Wybrać opcję About Java, aby wyświetlić informacje o wersji oprogramowania Java.

Wersja oprogramowania Java z panelu Java Control Panel — Windows i Mac

Wersję oprogramowania Java można odnaleźć w panelu Java Control Panel.

 1. Odnajdywanie panelu Java Control Panel w systemie Windows
  Odnajdywanie panelu Java Control Panel w systemie Mac
 2. Wersja jest dostępna na karcie General (Ogólne) panelu Java Control Panel, w części About (Informacje). Nacisnąć przycisk About (Informacje), w celu wyświetlenia okno dialogowego z informacjami o wersji oprogramowania Java.
Wersja oprogramowania Java wyświetlana w oknie dialogowym „About Java” z panelu Java Control Panel


Wersja oprogramowania Java — „Programy” z systemu Windows

Najnowsza wersja (lub wersje) oprogramowania Java będzie wymieniona jako Java 8 z powiązanym numerem aktualizacji (np. Java 8 Update 111). Starsze wersje mogą być wyszczególnione jako Java(TM), Java Runtime Environment, Java SE, J2SE lub Java 2.

Windows 10
 1. Nacisnąć przycisk Start w systemie Windows
 2. Przewijać listę programów i aplikacji, aż stanie się widoczny folder Java
 3. Kliknąć na folderze Java, po czym — aby zobaczyć wersję oprogramowania Java — wybrać opcję About Java
Windows 8
 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dolnym lewym rogu ekranu, po czym wybrać z menu podręcznego pozycję Panel sterowania.
 2. W wyświetlonym Panelu sterowania wybrać kategorię Programy.
 3. Wybrać opcję Programy i funkcje.
 4. Na liście są uwzględniane zainstalowane wersje oprogramowania Java.
Windows 7 i Vista
 1. Nacisnąć przycisk Start.
 2. Wybrać opcję Panel sterowania.
 3. Wybrać opcję Programy.
 4. Wybrać opcję Programy i funkcje.
 5. Na liście są uwzględniane zainstalowane wersje oprogramowania Java.
Windows XP
 1. Nacisnąć przycisk Start.
 2. Wybrać opcję Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknąć na ikonie Dodaj lub usuń programy.
 4. W oknie „Dodaj/usuń programy” w Panelu sterowania zostanie wyświetlona lista programów zainstalowanych w systemie, w tym wszystkie wersje oprogramowania Java.

INFORMACJE TECHNICZNE

Odnajdywanie wersji oprogramowania Java za pomocą wiersza polecenia — Mac

Środowisko Java Runtime (JRE) pobierane z serwisu java.com lub oracle.com zawiera wtyczkę umożliwiającą uruchamianie zawartości, korzystającej z technologii Java, bezpośrednio z używanej przeglądarki. Aby można było używać narzędzi opartych na wierszu polecenia, trzeba pobrać pakiet Java Development Kit (JDK). JRE i JDK są osobnymi produktami mogącymi współistnieć w jednym systemie. W systemie Mac można zainstalować tylko jedno środowisko JRE. Można natomiast zainstalować w jednym systemie dowolną liczbę pakietów JDK.

Wiersz polecenia dot. wersji JRE w systemie Mac

W oknie terminala wpisać następujące polecenie:
/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java -version

Ustalanie wersji domyślnej pakietu JDK w systemie Mac

Jeśli aplikacja Java jest uruchamiana za pomocą wiersza polecenia, system korzysta z domyślnego pakietu JDK. Jest możliwe, że wersja środowiska JRE będzie się różnić od wersji pakietu JDK.

Domyślną wersję pakietu JDK można poznać, wprowadzając w oknie terminala polecenie java -version. Jeśli zainstalowaną wersją jest 7u55, pojawi się napis zawierający tekst 1.7.0_55. Na przykład:

java -version
java version "1.7.0_55"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_55-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.55-b03, mixed mode)Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle