Java.com

Pobieranie Pomoc

Opcje asysty technicznej

Oracle podejmuje możliwie wiele działań w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów napotykanych podczas użytkowania oprogramowania Java. Poniżej są przedstawione niektóre z opcji asysty technicznej, z których można skorzystać, rozwiązując dany problem.

Opcje asysty technicznej Opis
Asysta techniczna drogą telefoniczną Asysta techniczna drogą telefoniczną nie jest dostępna dla końcowych użytkowników oprogramowania Java.

Pomoc samoobsługowa Sekcje „Pomoc” i „FAQ” w Java.com dostarczają odpowiedzi na problemy najczęściej zgłaszane przez użytkowników. Podane tu rozwiązania są łatwe do zastosowania przy użyciu szczegółowych instrukcji. Może to być najszybszy sposób rozwiązania napotkanego problemu. Sekcje te są regularnie aktualizowane na podstawie informacji zwrotnych otrzymywanych od użytkowników.
Informacje zwrotne od użytkowników W celu bieżącego udoskonalania produktu i zwiększania zadowolenia użytkowników prosimy o wypełnianie formularza informacji zwrotnych z podaniem szczegółów napotkanego problemu. Jeśli dany problem zostanie zgłoszony przez znaczną liczbę użytkowników, postaramy się opublikować nową stronę „Najczęściej zadawane pytania” odnoszącą się do tego problemu, a także — jeśli okaże się to niezbędne — wprowadzimy w przyszłej wersji odpowiednią poprawkę.


Dodatkowe zasoby

Zasoby Opis
Programiści Asysta techniczna dla programistów obejmująca m.in. następujące technologie Oracle: JDK, Java EE SDK, Java ME
Firmy Subskrypcje Oracle Java SE i Oracle Java SE Desktop łączą w sobie, w sposób prosty i ekonomiczny, licencjonowanie i asystę techniczną.
Fora programistów Fora internetowe odnoszące się do technologii programowania Oracle Java.


Początek strony

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle