Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Gdzie w systemie Mac znajduje się Java Control Panel?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Mac OS X
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Informacje zawarte na tej stronie odnoszą się do wersji oprogramowania Oracle Java, począwszy od wersji Java 7, obsługiwanej przez system Mac OS X w wersji 10.7.3 lub nowszej.

Odnajdywanie panelu Java Control Panel w systemie Mac

Uruchamianie panelu Java Control Panel w systemie Mac OS X (10.7.3 i wersje nowsze)
 1. Kliknąć na ikonie Apple znajdującej się w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Wybrać Preferencje Systemowe
 3. Kliknąć na ikonie Java, aby uzyskać dostęp do panelu Java Control Panel.

Java Control Panel

Java Control Panel umożliwia uzyskanie informacji o używanej wersji oprogramowania Java, a także pozwala konfigurować różne ustawienia pozwalające efektywnie korzystać ze środowiska Java w systemie Mac.

General (Ogólne)
 • About Java (Java - informacje): Informacje o wersji oprogramowania Java
 • Network settings (Ustawienia sieciowe): Domyślnie środowisko Java używa ustawień sieciowych skonfigurowanych w przeglądarce internetowej. W tym miejscu można określić swoje preferencje, m.in. dotyczące serwera proxy.
 • Temporary Internet Files (Tymczasowe pliki internetowe): Pliki używane w aplikacjach Java są przechowywane w specjalnym folderze, zwanym pamięcią podręczną, skąd można je szybko pobierać. Można tu wyświetlać i konfigurować pliki pamięci podręcznej, ustawienia (w tym lokalizację plików), a także usuwać pamięć podręczną.
Update (Aktualizacja)

Umożliwia sprawdzanie dostępności i pobieranie najnowszej wersji oprogramowania Java, a także konfigurowanie aktualizacji automatycznej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Jak zaktualizować oprogramowanie Java w komputerze Mac?

Java

Java Runtime Environment Settings (Ustawienia środowiska JRE): Można tu przeglądać wersje środowiska Java Runtime oraz ustawienia dla aplikacji i apletów Java, a także zarządzać wersjami i ustawieniami.

Security (Zabezpieczenia)

Korzystając z panelu Java Control Panel, można ustalić poziom zabezpieczeń tak, aby — zanim jakakolwiek niezaufana aplikacja Java zostanie uruchomiona — było wyświetlane powiadomienie albo aby taka aplikacja była automatycznie blokowana. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Poziomy zabezpieczeń określane w panelu Java Control Panel.

Advanced (Zaawansowane)
 • Debugging (Wykrywanie błędów): Pozwala włączyć śledzenie, rejestrowanie i wyświetlanie wyjątków występujących w trakcie działania apletu.
 • Java console (Konsola Java): Umożliwia pokazywanie, ukrywanie i wyłączanie konsoli Java.
 • Shortcut Creation (Tworzenie skrótów): Pozwala zezwolić aplikacjom lub użytkownikom na tworzenie skrótów albo tę funkcję wyłączyć.
 • JNLP File/MIME Associations (Skojarzenia JNLP File/MIME): Włącza lub wyłącza skojarzenia plików lub monituje użytkownika o ich podanie.
 • Application Installation (Instalacja aplikacji): Umożliwia włączenie lub wyłączenie instalacji danej aplikacji.
 • Security (Bezpieczeństwo): Umożliwia konfigurowanie różnych ustawień związanych z bezpieczeństwem, takich jak nadawanie uprawnień do zawartości, alarmowanie użytkowników o certyfikatach serwisów, włączanie zaufanych wydawców i tworzenie „czarnej listy”, używanie określonych wersji protokołów SSL i TLS, a także konfigurowanie ustawień sprawdzania bezpieczeństwa kodu mieszanego.
 • Miscellaneous (Różne): Można skonfigurować, czy na pasku zadań (w zasobniku systemowym) ma być umieszczana ikona Java.


To może również zainteresować:




Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle