Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Gdzie w systemie Windows znajduje się Java Control Panel?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2012

Odnajdywanie panelu Java Control Panel — Java 7 Update 40 (7u40) i wersje nowsze

Począwszy od wersji Java 7 Update 40, Java Control Panel jest dostępny z menu „Start” systemu Windows.
 1. Rozwinąć menu Start systemu Windows.
 2. Wybrać opcję Programy (Wszystkie aplikacje w systemie Windows 10).
 3. Odnaleźć pozycję Java.
 4. Wybrać opcję Configure Java (Konfiguracja środowiska Java) w celu uruchomienia panelu Java Control Panel.

Odnajdywanie panelu Java Control Panel — wersje starsze niż 7u40

Windows 10
 1. Kliknąć na przycisku Start prawym przyciskiem myszy, po czym wybrać opcję Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania systemu Windows kliknąć na pozycji Programy.
 3. Kliknąć na ikonie Java, aby otworzyć Java Control Panel.
Windows 8
Użyć funkcji wyszukiwania do odnalezienia Panelu sterowania
 1. Nacisnąć klawisze Windows + W, aby otworzyć panel wyszukiwania w celu wyszukania ustawień
  LUB
  Przeciągnąć wskaźnik myszy do dolnego prawego rogu ekranu, po czym kliknąć na ikonie Szukaj.
 2. W polu wyszukiwania wpisać: Java Control Panel.
 3. Kliknąć na ikonie Java, aby otworzyć Java Control Panel.
Windows 7, Vista
 1. Nacisnąć przycisk Start, po czym wybrać opcję Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania w Panelu sterowania wpisać: Java Control Panel.
 3. Kliknąć na ikonie Java, aby otworzyć Java Control Panel.
Windows XP
 1. Nacisnąć przycisk Start, po czym wybrać opcję Panel sterowania.
 2. Kliknąć dwukrotnie na ikonie Java, aby otworzyć Java Control Panel.

Java Control Panel

Alternatywna metoda uruchamiania panelu Java Control Panel

 • Nacisnąć przycisk „Start” w systemie Windows.
 • W polu „Rozpocznij wyszukiwanie” wpisać:
  32-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows: c:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe
  64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows: c:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javacpl.exe


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle