Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak wyczyścić pamięć podręczną środowiska Java?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Czyszcząc pamięć podręczną wtyczek Java, uzyskuje się pewność, że przeglądarka załaduje najnowsze wersje stron i programów.

Pamięć podręczną środowiska Java można wyczyścić za pomocą panelu Java Control Panel.

Odnajdywanie panelu Java Control Panel

» Windows
» Mac OS X

Usuwanie tymczasowych plików za pomocą panelu Java Control Panel

 1. W panelu Java Control Panel nacisnąć na karcie General (Ogólne) przycisk Settings (Ustawienia) w obszarze „Temporary Internet Files” (Tymczasowe pliki internetowe).
  Zostanie wyświetlone okno Temporary Files Settings (Ustawienia plików tymczasowych).

  Okno dialogowe „Temporary Files Settings” (Ustawienia plików tymczasowych)
 2. W oknie dialogowym „Temporary Files Settings” (Ustawienia plików tymczasowych) nacisnąć przycisk Delete Files (Usuń pliki).
  Zostanie wyświetlone okno Delete Files and Applications (Usuwanie plików i aplikacji).

  Okno dialogowe „Delete Temporary Files” (Usuwanie plików tymczasowych)
 3. Nacisnąć przycisk OK w oknie dialogowym Delete Files and Applications (Usuwanie plików i aplikacji). Z pamięci podręcznej zostaną usunięte wszystkie pobrane aplikacje i aplety.
 4. Nacisnąć przycisk OK w oknie dialogowym Temporary Files Settings (Ustawienia plików tymczasowych). Aby usunąć z pamięci podręcznej tylko określoną aplikację lub aplet, nacisnąć przycisk „View Applications” (Wyświetl aplikacje) lub „View Applets” (Wyświetl aplety).

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle