Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Na czym polega automatyczna aktualizacja oprogramowania Java? Jak zmienić ustawienia powiadamiania?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Użytkownicy systemu Mac OS X: Więcej informacji jest dostępnych na stronie Jak zaktualizować oprogramowanie Java w komputerze Mac.


Na czym polega automatyczna aktualizacja oprogramowania Java? Na czym polega automatyczna aktualizacja?

Java Update jest to funkcja, która automatycznie dba o aktualność instalacji Java w komputerze z systemem Windows. Jeśli została włączona automatyczna aktualizacja, system okresowo sprawdza dostępność nowych wersji oprogramowania Java. Gdy zostanie znaleziona nowa wersja, jest wyświetlane pytanie o zezwolenie na uaktualnienie instalacji Java. Można zaplanować częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji lub sprawdzić dostępność ręcznie w dowolnej chwili.

Jak zmienić częstotliwość powiadamiania o nowych wersjach oprogramowania Java?

Harmonogram aktualizacji można zmienić za pomocą ustawień „Advanced” (Zaawansowane) z karty „Update” (Aktualizacja).

Zazwyczaj użytkownik jest powiadamiany o aktualizacji w ciągu tygodnia od jej wydania.

Dlaczego nie należy wyłączać powiadomień?

Umożliwiając systemowi sprawdzanie dostępności najnowszej wersji, zapewnia się — dzięki stosowaniu najnowszych poprawek — bezpieczeństwo systemu. Stanowczo zalecamy niewyłączanie funkcji aktualizacji. Zamiast tego, radzimy odpowiednie ustawienie preferencji określających częstotliwość powiadamiania o nowych wersjach. Ustawienie domyślne to powiadomienie co tydzień.

Jak skonfigurować system, aby najnowsze wersje oprogramowania Java były automatycznie pobierane?

Proszę użyć opcji Notify Me (Powiadamiaj mnie) dostępnej na karcie Update (Aktualizacja) w panelu Java Control Panel.

Jak zainstalować aktualizację?

Gdy pojawi się powiadomienie o nowej wersji, proszę — aby uruchomić proces aktualizacji — kliknąć na komunikacie powiadomienia.

Dlaczego należy zezwalać na uruchamianie programu Java Auto Updater?

Program Java Auto Updater (znany we wcześniejszych wersjach oprogramowania Java jako jucheck.exe) działa jako proces systemu Windows sprawdzający i realizujący aktualizacje, opisane w tych odpowiedziach na często zadawane pytania. Program ten
 • jest instalowany w ramach instalacji oprogramowania Java;
 • nie instaluje automatycznie oprogramowania Java. Powiadamia jedynie o możliwości przeprowadzenia instalacji najnowszej wersji, pozostawiając decyzję użytkownikowi
Aż do przeprowadzenia aktualizacji, proces ten przypomina, że jest dostępna nowsza, bardziej bezpieczna wersja dla używanego systemu. Zaleca się pozostawienie tego procesu działającego w celu zapewnienia uzyskiwania najnowszych, bezpiecznych wersji oprogramowania Java.

Dlaczego przy każdym uruchomieniu komputera pojawia się powiadomienie?

Zaczynając od systemu Windows Vista i nowszych wersji, gdy nastąpi ponowne uruchomienie systemu, jest inicjowany proces jucheck.exe (znany także jako Java Auto Updater), który próbuje sprawdzić dostępność najnowszej wersji oprogramowania Java. Funkcja Kontrola konta użytkownika (UAC) systemu Windows pyta, czy użytkownik zezwala na uruchomienie tego procesu.

Dlaczego nie mogę zmienić ustawień aktualizacji?

Dokonywanie zmian na karcie Update (Aktualizacja) może nie być możliwe, jeśli użytkownik nie zalogował się jako administrator lub jeśli podczas instalacji administrator sieci wyłączył tę funkcję.

Dlaczego w panelu Java Control Panel nie ma karty „Update” (Aktualizacja)?

Funkcja Java Auto Update nie jest dostępna dla 64-bitowych wersji oprogramowania Java wcześniejszych niż Java 8. Dla tych wersji, wcześniejszych niż Java 8, karta „Update” (Aktualizacja) nie jest dostępna w panelu Java Control Panel.

Zaczynając od wersji Java 8 Update 20, karta „Update” (Aktualizacja) z panelu Java Control Panel umożliwia użytkownikom automatyczną aktualizację 64-bitowych wersji JRE (dodatkowo do wersji 32-bitowych) zainstalowanych w systemie.


Dlaczego moje ustawienia aktualizacji nie są zapisywane?

Więcej informacji (i sposób postępowania) jest dostępnych pod hasłem Ustawienia aktualizacji oprogramowania Java nie są zapisywane w panelu Java Control Panel.

Czy aktualizacja oprogramowania Java z wersji 6 do 7 usuwa poprzednią wersję?

Tak, instalacja aktualizacji do wersji Java 7 — zarówno przy użyciu automatycznej aktualizacji, jak i poprzez Java Control Panel — spowoduje usunięcie zainstalowanego oprogramowania Java 6 z używanego systemu. Wersja Java 6 osiągnęła kres publicznych aktualizacji, co oznacza, że nie będzie już dalszych publicznych aktualizacji dla wersji Java 6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się usunięcie oprogramowania Java 6 z używanego komputera.


Opcje aktualizacji oprogramowania Java

Ustawienia automatycznej aktualizacji oprogramowania Java można zmienić za pomocą panelu Java Control Panel.

Zmienianie ustawień automatycznej aktualizacji

 1. Odnaleźć i uruchomić Java Control Panel.
 2. Kliknąć na karcie Update (Aktualizacja), aby uzyskać dostęp do ustawień.
 3. Aby funkcja Java Update automatycznie sprawdzała dostępność aktualizacji, zaznaczyć pole wyboru Check for Updates Automatically (Automatycznie wyszukuj aktualizacje).
  Aby funkcja Java Update została wyłączona, wyczyścić pole wyboru Check for Updates Automatically (Automatycznie wyszukuj aktualizacje).

Zmienianie harmonogramu aktualizacji

Można zmienić częstotliwość sprawdzania aktualizacji: co dzień, co tydzień lub co miesiąc (ustawienie domyślne).
 1. Na karcie Update (Aktualizacja) panelu Java Control Panel nacisnąć przycisk Advanced (Zaawansowane).
  Zostanie wyświetlone okno Automatic Update Advanced Settings (Zaawansowane ustawienia automatycznej aktualizacji).
 2. Zmienić częstotliwość oraz datę i godzinę uruchamiania funkcji Java Update.
 3. Nacisnąć przycisk OK. Funkcja Java Update będzie wyszukiwać nowe aktualizacje oraz powiadamiać o nich użytkownika z częstotliwością określoną w harmonogramie.

W przypadku aktualizacji „co dzień” można wybrać godzinę. W przypadku aktualizacji „co tydzień” można wybrać dzień tygodnia oraz godzinę. W przypadku aktualizacji „co miesiąc” można wybrać dzień tygodnia oraz godzinę. Przy aktualizacji „co miesiąc” sprawdzanie odbywa się co tydzień, a powiadomienie o dostępnej aktualizacji jest wyświetlane w ciągu 30 dni. Jeśli jednak aktualizacja zostanie uznana za krytyczną, powiadomienie pojawi się w ciągu tygodnia od jej wydania.

Zmienianie opcji powiadamiania

Dostępne są dwie opcje powiadamiania:
 • Before installing (Przed instalacją): w tym przypadku aktualizacja jest pobierana automatycznie, a użytkownik jest powiadamiany przed rozpoczęciem instalacji.
 • Before downloading (Przed pobieraniem): jest to opcja domyślna. Użytkownik jest powiadamiany przed pobieraniem i instalacją aktualizacji oprogramowania Java.


Funkcja aktualizacji ręcznej

Korzystając z karty „Update” (Aktualizacja) z panelu Java Control Panel, można w dowolnej samodzielnie sprawdzić dostępność aktualizacji; w tym celu należy nacisnąć przycisk Update Now (Aktualizuj teraz), wyświetlany w dolnej części panelu Java Control Panel. Funkcja Java Update może zostać uruchomiona tylko wtedy, gdy system ma połączenie z Internetem. Alternatywnie można przejść do serwisu Java.com i pobrać najnowszą wersję oprogramowania Java.

Po zaktualizowaniu wersji oprogramowania Java trzeba zamknąć i ponownie uruchomić Java Control Panel, aby uzyskać jego zaktualizowaną wersję.


Instalowanie nowej aktualizacji

 1. Gdy jest dostępna nowa aktualizacja oprogramowania Java, na pulpicie Windows pojawia się etykieta z powiadomieniem. Aby zainstalować aktualizację, należy kliknąć na etykiecie powiadomienia.


  Windows Vista, Windows 7, Windows 8: Kontrola konta użytkownika W zależności od ustawień systemu Windows, może się pojawić monit funkcji „Kontrola konta użytkownika” (UAC) z pytaniem, czy użytkownik zezwala programowi Java Auto Updater (lub jucheck.exe) na sprawdzenie aktualizacji. Monit o wyrażenie zgody jest wyświetlany, gdy użytkownik próbuje wykonać czynność wymagającą dostępu z uprawnieniami administratora. Aby zezwolić na kontynuowanie procesu aktualizacji, należy nacisnąć przycisk Tak.

  Okno dialogowe funkcji Kontrola konta użytkownika (UAC) - Zezwolenie na dokonanie zmian w tym komputerze

 2. Zostaje wyświetlone okno dialogowe „Update Available” (Dostępna aktualizacja). Aby rozpocząć instalację, nacisnąć przycisk Update (Aktualizuj). Aby zainstalować aktualizację później, nacisnąć przycisk Later (Później).

 3. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe. Aby ukończyć instalację, nacisnąć przycisk Finish (Zakończ).
Jeśli użytkownik ma wątpliwości co do autentyczności powiadomień o aktualizacji oprogramowania Java, zaleca się przejście bezpośrednio do serwisu java.com w celu pobrania najnowszej wersji.


To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle