Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak zaktualizować oprogramowanie Java w komputerze Mac?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Mac OS X
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Informacje zawarte na tej stronie odnoszą się do wersji oprogramowania Oracle Java, począwszy od wersji Java 7, obsługiwanej przez system Mac OS X w wersji 10.7.3 lub nowszej.

Przy każdym uruchomieniu apletu Java lub aplikacji Java Web Start albo panelu Java Control Panel system najpierw uruchamia dany program, a następnie ustala w tle (aby działanie programu nie uległo pogorszeniu), czy w ciągu ostatnich 7 dni była sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania Java.

Aktualizowanie oprogramowania Java za pomocą panelu Java Control Panel

 1. Uruchomić Java Control Panel, klikając na ikonie Java w oknie Preferencje systemowe.
 2. Przejść do karty Update (Aktualizacja) w panelu Java Control Panel, po czym nacisnąć przycisk Update Now (Aktualizuj teraz) w celu wywołania okna instalatora.

  Aktualizacja oprogramowania Java
 3. Nacisnąć przycisk Install Update (Zainstaluj aktualizację).
 4. Nacisnąć przycisk Install and Relaunch (Zainstaluj i uruchom ponownie).
  Przed naciśnięciem przycisku „Install and Relaunch” (Zainstaluj i uruchom ponownie) należy zapisać swoją pracę.
 5. Po zakończeniu instalacji nastąpi ponowne uruchomienie aplikacji Java.
 6. Jeśli aplikacja nie zostanie automatycznie ponownie uruchomiona, to — aby można było korzystać z najnowszej wersji oprogramowania Java — należy uruchomić aplikację ręcznie.
Jeśli użytkownik wybierze opcję Skip This Version (Pomiń tę wersję), lecz później zechce sprawdzić dostępność aktualizacji, może uruchomić Java Control Panel, klikając na ikonie Java w preferencjach systemowych. Przejść do karty Update (Aktualizacja), aby zainicjować sprawdzanie aktualizacji.

Jeśli zostanie wybrana opcja Remind Me Later (Przypomnij później), przy następnym uruchomieniu oprogramowania Java zostanie wyświetlone przypomnienie o aktualizacji.To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle