Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak włączyć środowisko Java za pomocą Panelu sterowania?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows Vista, Windows 10, Mac OS X
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

OBJAWY

Aplety nie uruchamiają się, ponieważ nie włączono środowiska Java.
PRZYCZYNA

Obsługa zawartości Java przez przeglądarkę została wyłączona w panelu Java Control Panel.
Jeśli środowisko Java zostało juz zainstalowane, ale aplety nie działają, należy sprawdzić, czy zostało ono włączone.

ROZWIĄZANIE

Aby sprawdzić, czy przeglądarka została skonfigurowana do korzystania ze środowiska Java, należy sprawdzić ustawienia w programie Java Control Panel.

Odnajdywanie panelu Java Control Panel

» Windows
» Mac OS X

Włączanie obsługi zawartości Java przez przeglądarkę przy użyciu panelu Java Control Panel.

Włącz zawartość Java
  1. W panelu Java Control Panel wybrać kartę Security (Zabezpieczenia).
  2. Zaznaczyć pole wyboru Enable Java content in the browser (Włącz w przeglądarce zawartość Java).
  3. Nacisnąć przyciski Zastosuj i OK w celu potwierdzenia zmian.
  4. Zamknąć, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę, aby dokonane zmiany zostały uwzględnione.

To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle