Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak włączyć obsługę technologii Java w przeglądarce?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

OBJAWY

Aplety nie działają nawet po zainstalowaniu oprogramowania Java.


PRZYCZYNA

W przeglądarce nie włączono obsługi technologii Java. Jeśli oprogramowanie Java jest zainstalowane, a mimo to aplety nie działają, należy włączyć, za pomocą przeglądarki, obsługę technologii Java.


ROZWIĄZANIE

Jeśli oprogramowanie Java zostało niedawno zainstalowane, prawdopodobnie trzeba zrestartować przeglądarkę (zamknąć wszystkie okna przeglądarki, po czym ponownie ją uruchomić), aby przeglądarka rozpoznała instalację. Ponadto należy się upewnić, że obsługa zawartości Java została włączona za pomocą panelu Java Control Panel.

Aby włączyć za pomocą przeglądarki obsługę technologii Java, należy wykonać poniższe instrukcje.

Internet Explorer
 1. Z menu Narzędzia wybrać pozycję Opcje internetowe.
 2. Wybrać kartę Zabezpieczenia, a następnie nacisnąć przycisk Poziom niestandardowy.
 3. Przewinąć w dół do pozycji Wykonywanie skryptów apletów języka Java.
 4. Upewnić się, że jest wybrana opcja Włącz.
 5. Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Chrome

Przeglądarka Chrome w wersji 42 lub nowszej. Zaczynając od wersji 42 (wydanej w kwietniu 2015), w przeglądarce Chrome został wyłączony standardowy sposób obsługi wtyczek. Więcej informacji


Firefox
 1. Otworzyć przeglądarkę Mozilla Firefox lub zrestartować ją, jeśli jest już uruchomiona.
 2. Z menu Narzędzia (na pasku menu przeglądarki Firefox) wybrać opcję Dodatki.
 3. W oknie menedżera dodatków kliknąć na pozycji Wtyczki.
 4. Kliknąć na pozycji Java (TM) Platform plugin (Windows) lub Java Applet Plug-in (Mac OS X), aby ją wybrać.
 5. Sprawdzić, czy wybraną opcją jest Pytaj o aktywację lub Zawsze aktywuj. W przypadku starszych wersji przeglądarki Firefox nacisnąć przycisk Włącz (jeśli jest wyświetlany przycisk Wyłącz, obsługa technologii Java jest już włączona).
Safari
 1. Rozwinąć menu z ogólnymi ustawieniami przeglądarki Safari, po czym wybrać opcję Preferencje.
 2. Wybrać opcję Ochrona.
 3. Zaznaczyć pole wyboru Pozwalaj na wtyczki, po czym nacisnąć przycisk Ustawienia dla witryn.
 4. Kliknąć na pozycji „Java”, po czym wybrać z rozwijanej listy Odwiedzając inne witryny odpowiednią opcję („Zapytaj”, „Pozwalaj” lub „Zawsze pozwalaj”).
 5. Nacisnąć przycisk Gotowe, po czym zamknąć okno „Preferencje” przeglądarki Safari.
Pomoc Safari

» Informacje dotyczące wtyczki dla przeglądarki Safari 6.1 i wersji nowszych (support.apple.com)
» Informacje dotyczące wtyczki dla przeglądarki Safari 9 (help.apple.com)
» Informacje dotyczące wtyczki dla przeglądarki Safari 8 (help.apple.com)


Opera, wersja 4.x i nowsze
 1. Przeglądarka Opera dla systemów Windows nie korzysta z oprogramowania Java, lecz ma już wbudowaną jego wersję.
 2. Przeglądarka Opera w wersjach dla innych systemów operacyjnych może obsługiwać technologię Java. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji przeglądarki Opera.
 3. Więcej informacji można również znaleźć w następującym artykule pomocy dla przeglądarki Opera:
  Obsługa oprogramowania Java w przeglądarce Opera

To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle