Java.com

Ladda ned Hjälp

Avinstallera inaktuella versioner av Java


tipsikon Det här operativsystemet stöds inte.
Avinstallationsverktyget för Java fungerar endast i Microsoft Windows.

Information för andra operativsystem:

Avinstallera Java i Linux
Avinstallera Java i Mac
Avinstallera Java i Solaris

UAC-dialogrutor (User Account Control) Eftersom det krävs administrativ behörighet för att ta bort Java från datorn kan Windows utlösa en varning som begär behörighet att köra som administratör när du startar applikationen. Mer information

Läs mer om verktyget för avinstallation av Java

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle