Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Information om verktyget för avinstallation av Java för Windows

Med avinstallationsverktyget för Java kan du förbättra din dators säkerhet genom att förenkla processen för att hitta och avinstallera versioner av Java. Avinstallationsverktyget visar en lista över Java-versioner på datorn. Du kan använda den listan för att välja de versioner du vill ta bort.

Utmärkande egenskaper i verktyget för avinstallation av Java

 • Versioner av Java som identifieras visas för användaren som kan ta bort dem
 • Användaren kan välja att ta bort alla eller välja vissa versioner av Java som ska ta bort
 • Fungerar i operativsystemet Windows
 • Identifierar och gör det möjligt att ta bort Java-versioner 1.4.2 eller senare.
 • Bara Java-versioner som har installerats med installationsprogrammet för Java identifieras. Om Java är paketerat med något annat program som använder sitt eget installationsprogram kommer Java inte att föreslås för borttagning.

Systemkrav

Operativsystem: Windows
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Webbläsare: inte webbläsarspecifikt
Java-version: kan ta bort Java version 1.4.2 och senare.
Kräver inte Java för att köra verktyget.
Annat: verktyget måste köras online - se anmärkningen

Uppdatering av Java-avinstallationsverktyg. Det ändrade verktyget kräver inte längre Java. Det föregående verktyget kördes som en Java-applet. Vi rekommenderar att du uppdaterar bokmärkena till den senaste versionen av avinstallationsverktyget.


Hur fungerar verktyget för avinstallation av Java?

 1. Webbsidan med verktyget kontrollerar först om du använder ett system som stöds (Windows). Om du inte gör det visas ett meddelande om att ditt system inte stöds och du får länkar till instruktioner för att avinstallera manuellt.
 2. När du har accepterat användningsvillkoren för verktyget laddar du ned programfilen, JavaUninstallTool.exe.
 3. När du startar verktyget visas eventuellt dialogrutan User Account Control (UAC) i Windows som frågar dig om du vill köra avinstallationsverktyget för Java. Om du ser frågan klickar du på knappen Kör för att ladda verktyget.
 4. Verktyget kontrollerar om det finns några Java-versioner som kan tas bort. Om det inte finns några visas ett meddelande om att inga Java-versioner finns på datorn. I annat fall visas en lista över versioner och om du klickar på Avinstallera markerade versioner påbörjas processen för att ta bort dem.
 5. När Java-versionerna avinstalleras visas en förloppsindikator.
 6. När avinstallationen av alla valda Java-versioner har slutförts listar verktyget alla Java-versioner som har avinstallerats samt eventuella återstående inaktuella eller aktuella Java-versioner. Om inte alla valda versioner kunde avinstalleras visas ett meddelande med en lista över versioner som inte kunde avinstalleras. Information om avinstallerade versioner skrivs även till en loggfil, tillsammans med eventuella fel som påträffades vid körning av verktyget.

Varför kräver verktyget en internetanslutning?

Verktyget kräver en internetanslutning eftersom det söker efter den senaste versionen av verktyget.

Om du använder en proxy för att få åtkomst till internet måste du kontrollera att proxyn är angiven på rätt sätt i Kontrollpanelen i Windows under Internetalternativ eller Nätverk och Internet (Windows 10).

Hur öppnar jag verktyget för avinstallation av Java?

Verktyget är tillgängligt på webbsidan med avinstallationsverktyget för Java.

På Windows-plattformar:
 1. Granska användningsvillkoren för verktyget
 2. Klicka på Jag accepterar villkoren och vill fortsätta för att ladda ned verktyget
  Information om hur du laddar ned för olika webbläsare finns nedan
 3. Klicka på den nedladdade filen för att starta verktyget
  När du kör appen för första gången visas dialogrutan User Account Control (UAC) med frågan "Tillåter du att följande program kan användas för att göra ändringar på datorn?" Avinstallationsverktyget för Java listas. Klicka på Ja för att tillåta att appen körs.

Tar verktyget bort den senaste installerade Java-versionen?

Ja. Verktyget kan ta bort version 1.4.2 och senare i Windows.
Om du vill ta bort Java fullständigt från datorn och använder något annat system läser du i
Hur avinstallerar jag Oracle Java på en Mac?.
Hur avinstallerar jag Java i Linux?

Hur tar jag bort tidigare versioner än version 1.4.2?

Om du stöter på ett fel eller om behöver ta bort en version tidigare än 1.4.2 kan du avinstallera Java manuellt.

Kan jag återställa versioner som har tagits bort med verktyget för avinstallation?

Nej. Om du har avinstallerat en version som behövs i systemet måste du installera om den. Mer information om äldre versioner finns i Javaarkivet.

Tas Java Development Kit (JDK) bort av verktyget för avinstallation?

Nej. Verktyget tar inte bort installationer av Java Development Kit (JDK).

Varför kan jag inte visa användningsvillkoren för avinstallationsverktyget?

Det är möjligt att användaren har konfigurerat webbläsaren så att popup-meddelanden inte tillåts. Vissa webbläsare tolkar länken på sidan som ett popupmeddelande. För att visa användningsvillkoren tillåter du popupmeddelanden från java.com och klickar på länken igen.

Vad ska jag göra om jag påträffar ett fel när jag försöker avinstallera Java med verktyget?

Om en Java-version inte kan avinstalleras skrivs en varning till loggfilen. Exempel
VARNING: Kunde inte avinstallera: Java 8 Update 91, ErrorCode: 1605

Felkoden är relaterad till MSI-felkoder för Windows.

Loggfilen finns i en mapp för tillfälliga filer:
C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\JavaUninstallTool.log

Information om MSI-felmeddelanden

Beskrivningar av MSI-felkoder för Windows finns på Microsofts webbplats. » MSI-felmeddelanden (microsoft.com)

Rapportera ett problem

Om du vill rapportera ett problem med verktyget för avinstallation av Java kan du meddela oss på sidan för problemrapportering.


Avinstallationsverktyget - felsökning

Om det uppstår problem när du tar bort Java med avinstallationsverktyget för Java kan du använda de här alternativen som har hjälpt andra användare.

Starta om systemet och försök köra avinstallationsverktyget för Java igen

Spara ditt arbete, avsluta alla applikationer, starta om systemet och starta sedan avinstallationsverktyget.

Avinstallera Java manuellt med Lägg till/ta bort program i Windows

Om det finns versioner som du inte kunde ta bort med verktyget kan du ta bort versioner manuellt på samma sätt som du tar bort annan programvara.

Kör Microsofts korrigeringsverktyg

Kör Microsofts korrigeringsverktyg för att reparera skadade filer och registernycklar som förhindrar att program kan avinstalleras fullständigt eller som blockerar nya installationer och uppdateringar.


Ladda ned och köra verktyget

Hur du får åtkomst till den nedladdade programfilen beror på vilken webbläsare du använder.

Chrome

När filen har laddats ned i Chrome startar du applikationen genom att klicka på namnet på den, JavaUninstallTool.exe, längst ned i Chrome.

Informationsfältet i Chrome med bekräftelse av att filen har laddats ned

Internet Explorer

Längst ned i Internet Explorer visas frågan "Vill du köra eller spara JavaUninstallTool.exe?" Klicka på Kör om du vill starta appen, klicka på Spara om du vill ladda ned filen och köra den senare.

Meddelande i IE med fråga om du vill köra eller spara verktyget

Edge

När du har laddat ned filen i Edge klickar du på Kör om du vill starta applikationen. Alternativt så kan du köra filen senare från mappen Hämtade filer.

Meddelande i Edge med alternativ för att köra eller spara filen

Firefox

Firefox frågar dig om du vill spara filen JavaUninstallTool.exe eller om du vill avbryta öppnandet av den. Klicka på Spara fil och spara filen på en lämplig plats. När filen har laddats ned startar du appen genom att klicka på den sparade filen.

Fråga i Firefox om du vill spara filen eller avbryta nedladdningen


Svara på User Account Control-frågan

När du försöker köra appen visas, beroende på dina inställningar, dialogrutan User Account Control (UAC) med frågan "Tillåter du att följande program kan användas för att göra ändringar på datorn?" Avinstallationsverktyget för Java listas.

För att ta bort Java-versioner krävs administrativa behörigheter som standard, så klicka på Ja för att tillåta att appen körs. Om du inte kör som administratör måste du välja ett administratörskonto och ange lösenordet för det kontot. Om du inte har administrativa behörigheter kan du inte använda verktyget.

UAC-dialogruta som frågar dig om du vill tillåta att appen körsDu kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle