Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur kan jag styra hur ej betrodda appletar och program körs i webbläsaren?


Denna artikel gäller för:
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

I Java 7u10 går det att hantera när och hur ej betrodda Java-applikationer (dvs. applikationer som är digitalt signerade av en okänd utgivare eller inte är certifierade av en betrodd certifikatutfärdare) körs om de är inbäddade på en webbsida. Genom att ställa in säkerhetsnivån i kontrollpanelen för Java bestämmer du
  1. om du får ett meddelande innan en icke-betrodd Java-applikation körs (MEDEL eller HÖG) eller
  2. om icke-betrodda Java-applikationer blockeras så att de inte kan köras (MYCKET HÖG).

Från och med Java 7 Update 51 kan appletar som inte följer de senaste säkerhetsmetoderna fortfarande ges behörighet att köra genom att inkludera de platser som är värd för dem i undantagsplatslistan.

Från och med Java 8 Update 20 har säkerhetsnivån Medel tagits bort från kontrollpanelen för Java. Endast nivåerna Hög och Mycket hög är tillgängliga.

Med undantagslistan kan användare tillåta vissa appletar som skulle ha tillåtits genom att välja alternativet Medel men med olika inställningar för olika platser, vilket minskar risken med att använda mer tillåtande inställningar.


Öppna kontrollpanelen för Java

» Windows
» Mac OS X

Ställa in säkerhetsnivåer via kontrollpanelen för Java

  1. I kontrollpanelen för Java klickar du på fliken Säkerhet.
  2. Välj önskad säkerhetsnivå.
  3. Klicka på Använd.
  4. Klicka på OK för att spara ändringar i kontrollpanelen för Java.
Kontrollpanelen för Java - Java 8u20 och senare versioner
Fliken Säkerhet i kontrollpanelen för Java 8u20

Kontrollpanelen för Java - Java 7
Fliken Säkerhet i kontrollpanelen för Java 7


Säkerhetsnivåer i kontrollpanelen för Java

Mycket hög
Det här är den mest restriktiva säkerhetsnivån. Alla applikationer som signeras med ett giltigt certifikat och inkluderar attributet Behörighet i manifestet för JAR-huvudfilen tillåts köras med säkerhetsmeddelanden. Alla andra applikationer blockeras.

Hög
Detta är den lägsta rekommenderade säkerhetsinställningen (standard). Applikationer som signeras med ett giltigt eller utgånget certifikat och inkluderar attributet Behörighet i manifestet för JAR-huvudfilen tillåts köras med säkerhetsmeddelanden. Applikationer tillåts också att köras med säkerhetsmeddelanden när certifikatets återkallningsstatus inte kan kontrolleras. Alla andra applikationer blockeras.

Medel (borttagen från Java 8 Update 20 och senare versioner)
Endast osignerade applikationer som kräver alla behörigheter blockeras. Alla andra applikationer tillåts köras med säkerhetsmeddelanden. Vi rekommenderar inte att du väljer säkerhetsnivån Medel. Det gör din dator mer sårbar om du kör en skadlig applikation.


Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle