Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur konfigurerar jag undantagsplatslistan?


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Funktionen Undantagsplatslista introducerades i utgåvan Java 7 Update 51. Genom att lägga till applikations-URL:er i undantagsplatslistan kan användare köra RIA-applikationer (Rich Internet Applications) som normalt skulle blockeras av säkerhetskontroller.

Nedan listas fall när applikationer tillåts att köras genom att applikationens url läggs till i undantagsplatslistan:
 • Om applikationen inte signeras med ett certifikat från en betrodd certifieringsinstans.
 • Om applikationen körs från en lokal plats.
 • Om jar-filen inte har manifestattributet Behörighet.
 • Om applikationen signeras med ett certifikat som har gått ut.
 • Om certifikatet som används för att signera applikationen inte kan kontrolleras för återkallning.

Hantera undantagsplatslistan

Undantagsplatslistan hanteras på fliken Säkerhet i kontrollpanelen för Java. Listan visas på fliken. Om du vill lägga till, redigera eller ta bort en URL från listan klickar du på Redigera platslista.

Öppna kontrollpanelen för Java

» Windows
» Mac OS X

Lägga till en URL

 1. Klicka på knappen Redigera platslista.
 2. Klicka på Lägg till i fönstret Undantagsplatslista.
 3. Klicka i det tomma fältet under fältet Plats och ange URL:en.
  URL:en ska börja med http:// eller https://,
  till exempel http://mittexempel.com eller https://mittexempel.com
 4. Klicka på OK för att spara URL:en du har angett. Om du klickar på Avbryt sparas inte URL:erna.
 5. Klicka på Fortsätt i dialogrutan Säkerhetsvarning.

Fönstret Undantagsplatslista

URL-format
 • Du måste ange ett protokoll och en domän.
  Protokoll som stöds är FILE, HTTP och HTTPS. HTTPS rekommenderas. Om protokollet inte är HTTPS visas en varning.
 • Du måste endast ange ett portnummer om inte standardporten används.
 • Det är valfritt att ange en sökväg.
 • Jokertecken stöds inte.
  • Om du endast anger en domän tillåts alla RIA:er från den domänen att köras. En domän kan ha flera poster, till exempel https://www.exempel.com och http://www.exempel.com.
  • Om sökvägen slutar med ett snedstreck (/), till exempel https://www.exempel.com/apps/, tillåts RIA:er i den katalogen och alla underkataloger att köras. Om sökvägen inte slutar med ett snedstreck, till exempel http://www.exempel.com/test/applet.html, tillåts endast den specifika RIA:n att köras.

Lägg endast till en plats i undantagslistan om du litar på hela platsen. Även om du anger en sökväg kan tillägg av en plats som innehåller andra ej betrodda sökvägar utgöra en säkerhetsrisk och rekommenderas inte.

Om du anger en ogiltig URL visas en felikon bredvid objektet. Om du inte korrigerar URL:en innan du klickar på OK sparas inte den felaktiga URL:en.

Redigera en URL

 1. Dubbelklicka på URL:en du vill redigera i fönstret Undantagsplatslista.
 2. Gör ändringarna i URL:en.
 3. Klicka på OK för att spara ändringarna. Om du klickar på Avbryt sparas inte ändringarna.

Ta bort en URL

 1. Klicka på URL:en du vill ta bort i fönstret Undantagsplatslista.
 2. Klicka på Ta bort.
 3. Klicka på OK för att spara ändringen. Om du klickar på Avbryt tas inte URL:erna bort från listan.

RELATERAD INFORMATION

Om URL:en till appleten inte är samma som URL:en till den webbsida som appleten startas från måste du lägga till både URL:en till appleten och URL:en till webbsidan.

Exempel med olika URL:er för applet och webbsida

För Yahoo-spelet Checkers måste du ange båda URL:erna (vilka URL:er du måste ange beror på vilken värd spelet finns på)

 1. http://www.games.yahoo.com
  Det här URL:en till Yahoos speldomän
 2. http://yog36.games.sp2.yahoo.com
  Det här är den URL som spelet hanteras på och som visas i dialogrutan för den blockerade applikationen

MER TEKNISK INFORMATION

Regeluppsättning för distribuering

Om en aktiv regeluppsättning för distribuering har installerats i systemet har distribueringsreglerna företräde framför undantagsplatslistan. Undantagsplatslistan tillämpas endast när standardreglerna gäller. Mer information om driftsättningsregler finns i Regeluppsättning för driftsättning.

Relaterad information
» Undantagsplatslista i 7u51 (blogs.oracle.com)
» Dokumentation för Undantagsplatslista (docs.oracle.com)

Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle