Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Resurser för systemadministratörer – Distribuera Java i organisationen

På den här sidan finns information för systemadministratörer som distribuerar JRE:n (Java Runtime Environment) på flera datorer i sitt intranät. Observera att några av de här tipsen hänvisar dig till Oracles webbplats för dokumentation.

Steg-för-steg-guider

  • Oövervakad installation är användbart för automatisk installation av JRE på flera datorer.
  • I MSI-installation finns det information om MSI Enterprise JRE Installer som systemadministratörer kan använda för att installera JRE:n i hela företaget utan slutanvändarinteraktion. MSI Enterprise JRE Installer är endast tillgänglig som del av Oracle Java SE Advanced-produkterna och är tillgänglig för kunder via My Oracle Support (MOS).
  • Funktionen Regeluppsättning för driftsättning är valfri och ska bara användas internt i organisationer med en kontrollerad miljö. Om en JAR-fil som innehåller en regeluppsättning driftsätts eller görs tillgänglig offentligt svartlistas och blockeras certifikatet som använts till att signera regeluppsättningen i Java.

Dokumentation

Var får jag support

  • Diskussionsforum (gratis) är en plats där du kan ställa frågor och få svar från Java-gemenskapen.
  • Oracle Premier Support for Java SE tillhandahåller avgiftsbelagda supportalternativ till företag och professionella Java-kunder. Om du köper support från Oracle kan du strömlinjeforma dina användares installationsupplevelse, och du får åtkomst till direktsupport via telefon och e-post.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle