Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur distribuerar jag Java med hjälp av Active Directory i ett nätverk?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows 2012 Server, Windows 2008 Server, Windows 10
  • Java-versioner: 8.0

Denna hjälpsida är avsedd för nätverksadministratörer. Här antas att du har tillräcklig kunskap för att utföra de tekniska stegen.


Oracle Support-kunder måste använda de installationsprogram som tillhandahålls av Oracle för att få support för installationsproblem.


MSI Enterprise JRE Installer

I utgåvan Java SE 8u20 introducerade Oracle MSI Enterprise JRE Installer. Det här är ett nytt MSI-kompatibelt installationsprogram som systemadministratörer kan använda för att installera JRE:n i hela företaget utan slutanvändarinteraktion. Verktyget för Java-avinstallation, som kan användas för att ta bort äldre Java-versioner från systemet, är integrerat i MSI-installationsprogrammet. Nu när MSI-installationsprogrammet används går det att använda vanliga funktioner som att återställa ej slutförda installationer, reparera skadade installationer och att installera över befintliga skadade installationer.

MSI Enterprise JRE Installer är endast tillgängligt som del av Oracle Java SE Advanced-produkterna1 och är tillgängligt för kunder via My Oracle Support (MOS).

  • Mer information finns i avsnittet "Ladda ned installationsprogrammet" i dokumentationen JRE-installation för Microsoft Windows.

  • Följande nya konfigurationsparametrar har lagts till som stöd för kommersiella funktioner, endast för användning av Oracle Java SE Advanced-produktlicenstagare.

    USAGETRACKERCFG=
    DEPLOYMENT_RULE_SET=

  • Mer information om de här och andra parametrar i installationsprogrammet finns i Installera med en konfigurationsfil.

  • Avinstallationsverktyget för Java är integrerat med installationsprogrammet som ett alternativ för att ta bort äldre versioner av Java från systemet. Ändringen gäller för 32- och 64-bitars Windows-plattform. Mer information finns i Avinstallera JRE:n.

1 Översikt över Java SE-produktversioner och de kommersiella funktioner som är tillgängliga i varje version.


SE ÄVEN

Även om det finns allmänt tillgänglig information som beskriver stegen för att extrahera .msi-filen från installationsprogrammet för distribuering via ett Active Directory-baserat nätverk stöds inte den metoden, installationer som görs med metoden fungerar eventuellt inte korrekt och Oracle kan inte garantera att det kommer att vara tillåtet att extrahera .msi-filen i framtida Java-uppdateringar.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle