Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

W jaki sposób można pobrać i zainstalować w trybie offline oprogramowanie Java dla komputera z systemem Windows?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows 10
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Procedura instalacji oprogramowania Java:
 1. Pobieranie i instalacja
 2. Testowanie instalacji
» Wymagania systemowe - Windows

Uwaga: Do zainstalowania oprogramowania Java są w systemie Windows niezbędne uprawnienia administratora.


Pobieranie i instalacja

Proces wymaga pobrania pliku wykonywalnego, który zawiera wszystkie pliki wymagane do przeprowadzenia instalacji. Podczas instalacji nie jest wymagane połączenie z Internetem. Plik można skopiować do komputera niepodłączonego do Internetu.

 • Przejść do strony pobierania ręcznego.
 • Kliknąć na łączu Windows Offline.
 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku z monitem o uruchomienie lub zapisanie pobranego pliku.
  Nacisnąć przycisk Zapisz, aby pobrać plik do komputera.
  Wskazówka: Plik najlepiej jest zapisać w miejscu łatwym do odnalezienia, np. na pulpicie.
 • Zamknąć wszystkie aplikacje, w tym przeglądarkę internetową.
 • Kliknąć dwukrotnie na zapisanym pliku, aby rozpocząć instalację.
 • Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Kliknij przycisk Instaluj, aby zaakceptować warunki licencji i kontynuować instalację.

 • Firma Oracle współpracowała jako partner z firmami oferującymi różne produkty. Instalator oferuje opcję instalacji tych programów wraz z oprogramowaniem Java. Po zaznaczeniu wybranych programów kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 • Ostatnim etapom instalacji towarzyszy wyświetlenie kilku krótkich komunikatów. Kliknij przycisk Zamknij w ostatnim oknie dialogowym. Ta czynność spowoduje zakończenie procesu instalacji środowiska Java.

Ikona 'Informacje'Wykrywanie starszych wersji (8u20 i starsze). Zaczynając od wersji Java 8 Update 20 (8u20) dla systemów Windows, narzędzie Java Uninstall zostaje zintegrowane z programem instalacyjnym, tak aby była dostępna opcja usunięcia starszych wersji oprogramowania Java z systemu. Zmiana ma zastosowanie w 32- i 64-bitowych systemach Windows.


Powiadomienia o wyłączeniu zawartości Java oraz przywracanie monitów

Program instalacyjny powiadamia o wyłączeniu zawartości Java w przeglądarce internetowej (jeśli ono nastąpiło) i udostępnia instrukcje włączenia zawartości Java. Jeśli poprzednio użytkownik wybrał ukrycie niektórych monitów zabezpieczeń dotyczących apletów i aplikacji Java Web Start, program instalacyjny udostępni opcję umożliwiającą przywrócenie tych monitów. Program instalacyjny może także poprosić o ponowne uruchomienie komputera, jeśli przeglądarka internetowa nie została zamknięta i ponownie uruchomiona, gdy było wyświetlane wezwanie do wykonania tej czynności.


Testowanie instalacji

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało zainstalowane i działa poprawnie, uruchom ten testowy aplet.

UWAGA: Może być konieczne ponowne uruchomienie (zamknięcie i ponowne otwarcie) przeglądarki w celu uruchomienia instalacji oprogramowania Java w przeglądarce.


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle