Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak ręcznie pobrać i zainstalować oprogramowanie Java na komputerze z systemem Windows?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows 10
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Procedura instalacji oprogramowania Java:
 1. Pobieranie i instalacja
 2. Testowanie instalacji
» Wymagania systemowe - Windows

Uwaga: Do zainstalowania oprogramowania Java są w systemie Windows niezbędne uprawnienia administratora.


Pobieranie i instalacja

Przed kontynuowaniem instalacji w trybie online zaleca się wyłączenie zapory internetowej. W niektórych przypadkach zapora jest domyślnie skonfigurowana w taki sposób, że odrzuca wszystkie instalacje automatyczne i w trybie online, takie jak instalacja oprogramowania Java w trybie online. Jeśli zapora nie jest właściwie skonfigurowana, może w pewnych sytuacjach spowodować zablokowanie operacji pobierania lub instalacji oprogramowania Java. Wskazówki dotyczące wyłączania zapory internetowej można znaleźć w instrukcji użytkownika posiadanej zapory.

 • Przejść do strony pobierania ręcznego.
 • Kliknąć na łączu Windows Online.
 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe pobierania pliku z pytaniem, czy pobierany plik ma zostać uruchomiony czy zapisany.
  • Aby uruchomić instalator, nacisnąć przycisk Uruchom.
  • Aby zapisać plik i zainstalować później, nacisnąć przycisk Save (Zapisz).
   Wybrać folder docelowy i zapisać plik na swoim komputerze.
   Wskazówka: Plik najlepiej jest zapisać w miejscu łatwym do odnalezienia, np. na pulpicie.
   Kliknąć dwukrotnie na zapisanym pliku, aby rozpocząć instalację.
 • Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Kliknij przycisk Instaluj, aby zaakceptować warunki licencji i kontynuować instalację.

 • Firma Oracle współpracowała jako partner z firmami oferującymi różne produkty. Instalator oferuje opcję instalacji tych programów wraz z oprogramowaniem Java. Po zaznaczeniu wybranych programów kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 • Ostatnim etapom instalacji towarzyszy wyświetlenie kilku krótkich komunikatów. Kliknij przycisk Zamknij w ostatnim oknie dialogowym. Ta czynność spowoduje zakończenie procesu instalacji środowiska Java.

Ikona 'Informacje'Wykrywanie starszych wersji (8u20 i starsze). Zaczynając od wersji Java 8 Update 20 (8u20) dla systemów Windows, narzędzie Java Uninstall zostaje zintegrowane z programem instalacyjnym, tak aby była dostępna opcja usunięcia starszych wersji oprogramowania Java z systemu. Zmiana ma zastosowanie w 32- i 64-bitowych systemach Windows.


Powiadomienia o wyłączeniu zawartości Java oraz przywracanie monitów

Program instalacyjny powiadamia o wyłączeniu zawartości Java w przeglądarce internetowej (jeśli ono nastąpiło) i udostępnia instrukcje włączenia zawartości Java. Jeśli poprzednio użytkownik wybrał ukrycie niektórych monitów zabezpieczeń dotyczących apletów i aplikacji Java Web Start, program instalacyjny udostępni opcję umożliwiającą przywrócenie tych monitów. Program instalacyjny może także poprosić o ponowne uruchomienie komputera, jeśli przeglądarka internetowa nie została zamknięta i ponownie uruchomiona, gdy było wyświetlane wezwanie do wykonania tej czynności.


Testowanie instalacji

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało zainstalowane i działa poprawnie, uruchom ten testowy aplet.

UWAGA: Może być konieczne ponowne uruchomienie (zamknięcie i ponowne otwarcie) przeglądarki w celu uruchomienia instalacji oprogramowania Java w przeglądarce.


To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle