Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
 • Przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome

Czyszcząc pamięć podręczną przeglądarki internetowej, zmusza się przeglądarkę do pobrania najnowszych wersji odwiedzanych stron internetowych i programów.

Internet Explorer

Sposób czyszczenia pamięci podręcznej dla przeglądarki Internet Explorer (IE) zależy od wersji IE i wersji systemu Windows. Opcje usuwania stron internetowych przechowywanych w pamięci podręcznej są dostępne poprzez menu „Narzędzia” („Opcje internetowe” lub „Bezpieczeństwo”, a następnie obszar „Historia przeglądania”).

Firefox
 1. Z paska menu przeglądarki Firefox rozwinąć menu „Narzędzia”.
 2. Wybrać pozycję „Opcje”.
 3. W obszarze „Zaawansowane” wybrać kartę „Sieć”.
 4. W obszarze „Treści w pamięci podręcznej” nacisnąć przycisk „Wyczyść teraz”.
Chrome
 1. Kliknąć na ikonie „Dostosowywanie” (na pasku narzędzi przeglądarki).
 2. Wybrać opcję „Ustawienia”, po czym kliknąć na łączu „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 3. W obszarze „Prywatność” nacisnąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczyć pola wyboru typu danych, które mają zostać usunięte. Używając menu (w górnej części okna) określić, za jaki okres mają dane zostać usunięte. Wybierając opcję „od samego początku”, zleca się usunięcie wszystkich danych wybranych typów.
 5. Nacisnąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle