Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Czego dotyczą różne okna dialogowe zabezpieczeń odnoszące się do aplikacji z podpisanym zaufanym certyfikatem?


Artykuł dotyczy:
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Zaczynając od Java Version 7 Update 45, są dodawane poprawki przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa uruchamiania aplikacji Java. Na tej stronie są opisane różne odmiany okna dialogowego zabezpieczeń odnoszącego się do aplikacji Java z certyfikatem wydanym przez zaufaną jednostkę certyfikującą.

Okno dialogowe zabezpieczeń odnoszące się do braku (w pliku JAR) atrybutu uprawnień

Ostrzeżenie w tym oknie dialogowym jest prezentowane, ponieważ wydawca nie ustawił (w pliku JAR) atrybutu „Permissions” (Uprawnienia).

Na co zwracać uwagę:
 • Tytuł okna dialogowego: Application Blocked lub Java Application Blocked (Java 8)
 • Tytuł komunikatu: Application Blocked by Security Settings lub Application Blocked by Java Security (Java 8)
 • Komunikat: Your security settings have blocked an untrusted application from running due to missing a 'Permissions' manifest attribute in the main jar (Przyjęte ustawienia zabezpieczeń zablokowały uruchomienie niezaufanej aplikacji wskutek braku atrybutu „Permissions” w manifeście w głównym pliku jar)
  For security, applications must now meet the requirements for the High or Very High security settings, or be part of the Exception Site List, to be allowed to run. (Ze względów bezpieczeństwa aplikacje — aby mogły zostać uruchomione — muszą teraz spełniać wymagania właściwe dla poziomu zabezpieczeń „High” lub „Very High” albo muszą zostać zamieszczone na liście wyjątków witryn”.) [8u20 i wersje nowsze]
Java 8u20 i wersje nowsze
Zaufana aplikacja z ważnym certyfikatem i brakującym atrybutem uprawnień JRE 8
Java 7u71 i nowsze wersje 7
Zaufana aplikacja z ważnym certyfikatem i brakującym atrybutem uprawnień JRE 7
Co zrobić:
 • Można powiadomić wydawcę, że podczas uruchamiania aplikacji jest wyświetlane to ostrzeżenie.
 • Stanowczo zaleca się nieuruchamianie takiego typu aplikacji. Jeśli jednak użytkownik rozumie ryzyko i mimo to chce uruchomić aplikację, może dodać jej adres URL do listy wyjątków witryn, znajdującej się na karcie „Security” (Zabezpieczenia) panelu Java Control Panel. Gdy adres URL aplikacji zostanie dodany do tej listy, aplikację tę będzie można uruchomić, przy czym będą wyświetlane ostrzeżenia związane z zabezpieczeniami.
  » Jak zarządzać listą wyjątków witryn i jak ją skonfigurować?


Okno dialogowe zabezpieczeń związane z brakiem nazwy aplikacji

To okno dialogowe jest wyświetlane, ponieważ wystawca nie podał (w mechanizmie zabezpieczeń) nazwy aplikacji.

Na co zwracać uwagę:
 • Aplikacja nie wyświetla swojej nazwy.
Zaufana aplikacja z ważnym certyfikatem i brakującą nazwą aplikacji

Co zrobić:
 • Aplikację tę można uruchamiać, jeśli mamy zaufanie do wydawcy i lokalizacji serwisu internetowego wyświetlanej w tym oknie dialogowym.

Okno dialogowe zabezpieczeń wyświetlające więcej niż jedną lokalizację

To okno dialogowe jest wyświetlane, ponieważ wystawca udostępnił aplikację w różnych lokalizacjach.

Na co zwracać uwagę:
 • Jest wyświetlana więcej niż jedna lokalizacja aplikacji.
Zaufana aplikacja z ważnym certyfikatem i wyświetlaną więcej niż jedną lokalizacją
Co zrobić:
 • Aplikację tę można uruchamiać, jeśli mamy zaufanie do wydawcy i do każdej z lokalizacji.

To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle