Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Czego dotyczą różne okna dialogowe zabezpieczeń odnoszące się do aplikacji ze zdezaktualizowanym certyfikatem?


Artykuł dotyczy:
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 7u25, 8.0

Java Version 7 Update 45 zawiera poprawki przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa uruchamiania aplikacji Java. Na tej stronie są opisane różne odmiany okna dialogowego zabezpieczeń odnoszącego się do aplikacji Java ze zdezaktualizowanym certyfikatem wydanym przez zaufaną jednostkę certyfikującą.

Okno dialogowe zabezpieczeń odnoszące się do braku (w pliku JAR) atrybutu uprawnień

Ostrzeżenie w tym oknie dialogowym jest prezentowane, ponieważ wydawca nie ustawił (w pliku JAR) atrybutu „Permissions” (Uprawnienia).

Zaufana aplikacja ze zdezaktualizowanym certyfikatem i brakującym atrybutem uprawnień
Na co zwracać uwagę:
 • Żółte ostrzeżenie w tym oknie dialogowym:
  Ta aplikacja będzie blokowana w przyszłej aktualizacji (także w zakresie zabezpieczeń) środowiska Java, ponieważ manifest pliku JAR nie zawiera atrybutu „Permissions”. Aby uzyskać więcej informacji, proszę się skontaktować z wydawcą.
 • Komunikat o zdezaktualizowanym certyfikacie: The certificate used to identify this application has expired. (Certyfikat używany do zidentyfikowania tej aplikacji jest zdezaktualizowany.)
Co zrobić:
 • Można powiadomić wydawcę, że podczas uruchamiania aplikacji jest wyświetlane to ostrzeżenie.
 • Ponieważ certyfikat powiązany z tą aplikacją utracił ważność, aplikację można uruchamiać, jeśli ufamy jej wydawcy.

Okno dialogowe zabezpieczeń związane z brakiem nazwy aplikacji

To okno dialogowe jest wyświetlane, ponieważ wystawca nie podał (w mechanizmie zabezpieczeń) nazwy aplikacji.

Na co zwracać uwagę:
 • Aplikacja nie wyświetla swojej nazwy.
 • Komunikat o zdezaktualizowanym certyfikacie.
 • Aplikacja może wyświetlać żółte ostrzeżenie o braku w pliku JAR atrybutu „Permissions” (Uprawnienia).
Zaufana aplikacja ze zdezaktualizowanym certyfikatem i brakującą nazwą aplikacji Co zrobić:
 • Aplikację tę można uruchamiać, jeśli mamy zaufanie do wydawcy i lokalizacji serwisu internetowego wyświetlanej w tym oknie dialogowym.
 • Jeśli jest wyświetlane żółte ostrzeżenie, można powiadomić o tym wydawcę.

Okno dialogowe zabezpieczeń wyświetlające więcej niż jedną lokalizację

To okno dialogowe jest wyświetlane, ponieważ wystawca udostępnił aplikację w różnych lokalizacjach.

Na co zwracać uwagę:
 • Jest wyświetlana więcej niż jedna lokalizacja aplikacji.
 • Komunikat o zdezaktualizowanym certyfikacie.
 • Aplikacja może wyświetlać żółte ostrzeżenie o braku w pliku JAR atrybutu „Permissions” (Uprawnienia).
Zaufana aplikacja ze zdezaktualizowanym certyfikatem i wyświetlaną więcej niż jedną lokalizacją Co zrobić:
 • Aplikację tę można uruchamiać, jeśli mamy zaufanie do wydawcy i do każdej z lokalizacji.

To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle