Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak pobrać i zainstalować oprogramowanie Java dla systemu Solaris?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Solaris SPARC, Solaris x86
 • Wersje oprogramowania Java: 8.0

Wymagania systemowe - Solaris

Informacje dotyczące obsługiwanych platform, systemów operacyjnych, menedżerów pulpitu i przeglądarek są dostępne na stronie Java 8 — konfiguracje systemowe.Pobieranie

Poniższe instrukcje dotyczą instalowania wersji Java 8 Update 73 (8u73). W przypadku instalowania innej wersji należy pamiętać o odpowiedniej zmianie numeru wersji w poleceniach wprowadzanych w terminalu. Przykład: W przypadku wersji Java 8u79 należy zastąpić 8u73 kodem 8u79. Należy zwrócić uwagę, że — jak w poprzednim przykładzie — numer wersji jest niekiedy poprzedzony literą u, a niekiedy znakiem podkreślenia; na przykład: jre1.8.0_73.

Binarne archiwum JRE można zainstalować w dowolnym miejscu, w którym instalujący użytkownik ma prawo zapisu. W wyniku tej instalacji nie nastąpi usunięcie wersji platformy Java dostarczanej wraz z systemem Oracle Solaris OS.

 1. Przejść do serwisu java.com, po czym nacisnąć przycisk Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java.
 2. Zostanie wyświetlona strona ręcznego pobierania oprogramowania Java dla systemu Solaris. Aby można było pobrać plik, trzeba zaakceptować umowę licencyjną. Binarne archiwa może zainstalować dowolny użytkownik w dowolnej lokalizacji, w której ma prawo zapisu.
 3. Pobrać pakiet.

Plik archiwum .tar.gz (określany także terminem „tarball”) to plik, który można w jednej operacji jednocześnie zdekompresować i rozpakować.


Instalacja

 1. Zmienić katalog na właściwy, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie JRE.
  cd /ścieżka_katalogu
  Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie w katalogu /usr/java/, należy wpisać:
  cd /usr/java

 2. Przenieść binarne archiwum .tar.gz do bieżącego katalogu.

 3. Rozpakować archiwum tarball i zainstalować oprogramowanie Java
  Procesory SPARC 64-bitowe:
  gzip -dc jre-8u73-solaris-sparcv9.tar.gz | tar xf -

  Procesory x64/EM64T:
  gzip -dc jre-8u73-solaris-x64.tar.gz | tar xf -

Oprogramowanie JRE jest instalowane w katalogu jre1.8.0_wersja w bieżącym katalogu. Na przykład dla wersji JRE 8 Update 73 katalog ma nazwę jre1.8.0_73

Dokumentacja JRE jest pobierana osobno. Zob. http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html#docs.


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle