Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak wyczyścić pamięć podręczną środowiska Java w komputerze Mac?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Mac OS X
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Informacje zawarte na tej stronie odnoszą się do wersji oprogramowania Oracle Java, począwszy od wersji Java 7, obsługiwanej przez system Mac OS X w wersji 10.7.3 lub nowszej.

Czyszcząc pamięć podręczną środowiska Java, zmusza się przeglądarkę do pobrania najnowszych wersji apletów i aplikacji Java.

Czyszczenie pamięci podręcznej środowiska Oracle Java w komputerze Mac

  1. Kliknąć na ikonie Apple (na górze).
  2. Kliknąć na ikonie Preferencje systemowe, aby je otworzyć.
  3. Kliknąć na ikonie Java znajdującej się w sekcji Inne, aby otworzyć Java Control Panel.
  4. W panelu Java Control Panel nacisnąć przycisk Settings (Ustawienia) w obszarze „Temporary Internet Files” (Tymczasowe pliki internetowe).
  5. W oknie dialogowym „Temporary Internet Files” nacisnąć przycisk Delete Files (Usuń pliki).
  6. W otwartym oknie dialogowym Delete Files and Applications (Usuwanie plików i aplikacji) nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia decyzji o usunięciu.

To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle