Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania RPM Java dla systemów Linux x64


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Wersje oprogramowania Java: 8.0, 7.0

Wymagania systemowe — Linux

Informacje dotyczące obsługiwanych platform, systemów operacyjnych, menedżerów pulpitu i przeglądarek są dostępne na stronie Konfiguracje systemowe.

Uwaga: Informacje dotyczące pobierania oprogramowania Java dla innych wersji systemu Linux są dostępne na stronach Java dla systemu Ubuntu oraz Java dla systemu Fedora.


Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Java dla systemu Linux, proszę wykonać następujące czynności:
 1. Pobieranie
 2. Instalacja

Pobieranie

Ta procedura służy do zainstalowania środowiska Java Runtime Environment (JRE) w 64-bitowym systemie Linux opartym na pakietach RPM (takim jak Red Hat i SuSE), przy użyciu binarnego pliku RPM (.rpm), w lokalizacji „system”. Instalację tę może wykonać tylko użytkownik root.

 1. Przejść do serwisu http://java.com i nacisnąć przycisk Pobierz.
 2. Aby można było pobrać plik, trzeba zaakceptować umowę licencyjną.
 3. Pobrać plik i sprawdzić jego rozmiar, aby upewnić się, że pobrany plik zawiera kompletne i nieuszkodzone oprogramowanie. Przed rozpoczęciem pobierania pliku należy zwrócić uwagę na jego rozmiar podany na stronie pobierania z serwisu internetowego. Po zakończeniu pobierania należy sprawdzić zgodność rozmiaru zapisanego pliku z rozmiarem podanym na stronie.


Instalacja

Poniższe instrukcje dotyczą instalowania wersji Java 8 Update 73 (8u73). W przypadku instalowania innej wersji należy pamiętać o odpowiedniej zmianie numeru wersji w poleceniach wprowadzanych w terminalu. Przykład: W przypadku wersji Java 8u79 należy zastąpić 8u73 kodem 8u79. Należy zwrócić uwagę, że — jak w poprzednim przykładzie — numer wersji jest niekiedy poprzedzony literą u, a niekiedy znakiem podkreślenia; na przykład: jre1.8.0_73.
 1. Uzyskać uprawnienia użytkownika „root”, uruchamiając polecenie su i wprowadzając hasło superużytkownika.
 2. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Wpisać:
  cd ścieżka_katalogu
  Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie w katalogu /usr/java/, należy wpisać:
  cd /usr/java

 3. Odinstalować wszelkie wcześniejsze instalacje pakietów Java.
  rpm -e nazwa_pakietu
 4. Zainstalować pakiet.
  rpm -ivh jre-8u73-linux-x64.rpm

  Aby uaktualnić pakiet:
  rpm -Uvh jre-8u73-linux-x64.rpm

 5. Usunąć plik .rpm, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.
 6. Wyjść z powłoki „root”. Nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle