Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania Java dla systemów Linux w wersji 64-bitowej


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SLES
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Wymagania systemowe — Linux

Informacje dotyczące obsługiwanych platform, systemów operacyjnych, menedżerów pulpitu i przeglądarek są dostępne na stronie Konfiguracje systemowe.

Uwaga: Informacje dotyczące pobierania oprogramowania Java dla innych wersji systemu Linux są dostępne na stronach Java dla systemu Ubuntu oraz Java dla systemu Fedora.


Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Java dla systemu Linux, proszę wykonać następujące czynności:
 1. Pobieranie
 2. Instalacja

Pobieranie

Ta procedura służy do zainstalowania środowiska Java Runtime Environment (JRE) w 64-bitowym systemie Linux przy użyciu binarnego pliku archiwum (.tar.gz).

 1. Przejść do serwisu http://java.com i nacisnąć przycisk Pobierz.
 2. Aby można było pobrać plik, trzeba zaakceptować umowę licencyjną.
 3. Pobrać plik i sprawdzić jego rozmiar, aby upewnić się, że pobrany plik zawiera kompletne i nieuszkodzone oprogramowanie. Przed rozpoczęciem pobierania pliku należy zwrócić uwagę na jego rozmiar podany na stronie pobierania z serwisu internetowego. Po zakończeniu pobierania należy sprawdzić zgodność rozmiaru zapisanego pliku z rozmiarem podanym na stronie.


Instalacja

Poniższe instrukcje dotyczą instalowania wersji Java 8 Update 73 (8u73). W przypadku instalowania innej wersji należy pamiętać o odpowiedniej zmianie numeru wersji w poleceniach wprowadzanych w terminalu. Przykład: W przypadku wersji Java 8u79 należy zastąpić 8u73 kodem 8u79. Należy zwrócić uwagę, że — jak w poprzednim przykładzie — numer wersji jest niekiedy poprzedzony literą u, a niekiedy znakiem podkreślenia; na przykład: jre1.8.0_73.

Uwaga dotycząca dostępu „root”: Aby można było zainstalować oprogramowanie Java w lokalizacji ogólnosystemowej, takiej jak /usr/local, trzeba się zalogować jako użytkownik „root” (aby uzyskać odpowiednie uprawnienia). Nie mając dostępu jako użytkownik „root”, należy zainstalować oprogramowanie Java w katalogu głównym lub podkatalogu, w którym bieżący użytkownik ma uprawnienia do zapisu.

 1. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Wpisać:
  cd ścieżka_katalogu
  Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie w katalogu /usr/java/, należy wpisać:
  cd /usr/java/

 2. Przenieść binarne archiwum .tar.gz do bieżącego katalogu.
 3. Rozpakować archiwum tarball i zainstalować oprogramowanie Java
  tar zxvf jre-8u73-linux-x64.tar.gz

  Pliki Java są instalowane w katalogu o nazwie jre1.8.0_73, zawartym w bieżącym katalogu. W tym przykładzie są instalowane w katalogu /usr/java/jre1.8.0_73. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony komunikat: Done (Gotowe).
 4. Usunąć plik .tar.gz, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle