Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak pobrać i zainstalować oprogramowanie Java w wersji 32-bitowej dla systemu Linux?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Wersje oprogramowania Java: 8.0, 7.0

Wymagania systemowe — Linux

Informacje dotyczące obsługiwanych platform, systemów operacyjnych, menedżerów pulpitu i przeglądarek są dostępne na stronie Konfiguracje systemowe.

Uwaga: Informacje dotyczące pobierania oprogramowania Java dla innych wersji systemu Linux są dostępne na stronach Java dla systemu Ubuntu oraz Java dla systemu Fedora.


Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Java w wersji 32-bitowej dla systemu Linux, należy wykonać następujące czynności:
 1. Pobieranie
 2. Instalacja
 3. Włączenie i konfiguracja

Pobieranie

 1. Przejść do serwisu http://java.com i nacisnąć przycisk Pobierz.
 2. Dostępne są dwa typy pakietów instalacyjnych.
  • Java dla systemów Linux
   Służy do instalacji środowiska Java Runtime Environment (JRE) w 32-bitowym systemie Linux; jest to binarny plik archiwum (.tar.gz), który może zostać zainstalowany przez każdego użytkownika (nie tylko użytkownika root) w dowolnej lokalizacji, w której użytkownik ma uprawnienia do zapisywania. Jednak tylko użytkownik root może zapisywać w lokalizacji „system”.
  • Java dla systemów Linux opartych na pakietach RPM
   Służy do instalacji środowiska Java Runtime Environment (JRE) w 32-bitowych systemach Linux opartych na pakietach RPM (na przykład Red Hat i SuSE) z użyciem binarnego pliku RPM (.rpm) instalowanego w lokalizacji „system”. Instalację tę może wykonać tylko użytkownik root.

  Pobrać pakiet najlepiej odpowiadający stawianym wymaganiom. Plik można pobrać do dowolnego katalogu w systemie.
 3. Aby można było pobrać plik, trzeba zaakceptować umowę licencyjną.
 4. Pobrać plik i sprawdzić jego rozmiar, aby upewnić się, że pobrany plik zawiera kompletne i nieuszkodzone oprogramowanie. Przed rozpoczęciem pobierania pliku należy zwrócić uwagę na jego rozmiar podany na stronie pobierania z serwisu internetowego. Po zakończeniu pobierania należy sprawdzić zgodność rozmiaru zapisanego pliku z rozmiarem podanym na stronie.

Instalacja

Poniższe instrukcje dotyczą instalowania wersji Java 8 Update 73 (8u73). W przypadku instalowania innej wersji należy pamiętać o odpowiedniej zmianie numeru wersji w poleceniach wprowadzanych w terminalu. Przykład: W przypadku wersji Java 8u79 należy zastąpić 8u73 kodem 8u79. Należy zwrócić uwagę, że — jak w poprzednim przykładzie — numer wersji jest niekiedy poprzedzony literą u, a niekiedy znakiem podkreślenia; na przykład: jre1.8.0_73.

Uwaga dotycząca dostępu „root”: Aby można było zainstalować oprogramowanie Java w lokalizacji ogólnosystemowej, takiej jak /usr/local, trzeba się zalogować jako użytkownik „root” (aby uzyskać odpowiednie uprawnienia). Nie mając dostępu jako użytkownik „root”, należy zainstalować oprogramowanie Java w katalogu głównym lub podkatalogu, w którym bieżący użytkownik ma uprawnienia do zapisu

Java dla systemu Linux
 1. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Wpisać:
  cd ścieżka_katalogu
  Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie w katalogu /usr/java/, należy wpisać:
  cd /usr/java/

 2. Przenieść binarne archiwum .tar.gz do bieżącego katalogu.
 3. Rozpakować archiwum tarball i zainstalować oprogramowanie Java
  tar zxvf jre-8u73-linux-i586.tar.gz

  Pliki Java są instalowane w katalogu o nazwie jre1.8.0_73, zawartym w bieżącym katalogu.
  W tym przykładzie są instalowane w katalogu /usr/java/jre1.8.0_73.
 4. Usunąć plik .tar.gz, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.
Java dla systemu Linux opartego na pakietach RPM
 1. Uzyskać uprawnienia użytkownika „root”, uruchamiając polecenie su i wprowadzając hasło superużytkownika.
 2. Odinstalować wszelkie wcześniejsze instalacje pakietów Java.
  rpm -e nazwa_pakietu
 3. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Wpisać:
  cd ścieżka_katalogu
  Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie w katalogu /usr/java/, należy wpisać:
  cd /usr/java

 4. Zainstalować pakiet.
  rpm -ivh jre-8u73-linux-i586.rpm

  Aby uaktualnić pakiet:
  rpm -Uvh jre-8u73-linux-i586.rpm

 5. Usunąć plik .rpm, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.
 6. Wyjść z powłoki „root”. Nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Instalacja została zakończona. Można przejść do części Włączanie i konfiguracja.


Włączenie i konfiguracja

Firefox

Plik wtyczki Java jest instalowany podczas instalacji platformy Java. Zamierzając używać środowiska Java w ramach przeglądarki Firefox, trzeba ręcznie utworzyć dowiązanie symboliczne pliku wtyczki w jednym z miejsc oczekiwanych przez program Firefox. Dla przeglądarki Firefox w wersji 21 lub nowszej trzeba utworzyć dowiązanie symboliczne w swoim katalogu podstawowym: ~/.mozilla/plugins. Począwszy od wersji 21 przeglądarki Firefox, tworzenie dowiązania symbolicznego w podkatalogu plugins programu Firefox nie jest obsługiwane.

Aby skonfigurować wtyczkę Java, należy:
 1. Zamknąć przeglądarkę Firefox, jeśli jest uruchomiona.
 2. Odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje wtyczki Java.
  W danej chwili może być używana tylko jedna wtyczka Java. Zamierzając użyć innej wtyczki (lub innej wersji wtyczki), należy usunąć dowiązania symboliczne do innych wersji i utworzyć nowe dowiązanie symboliczne do nowej wersji.

  Usunąć (lub przenieść do innego katalogu) dowiązania symboliczne javaplugin-oji.so i libnpjp2.so z katalogu plugins programu Firefox.

 3. Utworzyć dowiązanie symboliczne do wtyczki Java w katalogu plugins programu Firefox.
  • Przejść do katalogu plugins programu Firefox
   cd ~/.mozilla/plugins
   Jeśli katalog „plugins” nie istnieje, należy go utworzyć.
  • Utworzyć dowiązanie symboliczne.
   Wtyczka 32-bitowa:
   ln -s katalog instalacji oprogramowania Java/lib/i386/libnpjp2.so .
   Wtyczka 64-bitowa:
   ln -s katalog instalacji oprogramowania Java/lib/amd64/libnpjp2.so .

  Przykład
  • Jeśli oprogramowanie Java jest zainstalowane w katalogu:
   /usr/java/katalog instalacji oprogramowania Java
  • wpisać w oknie terminala polecenie przejścia do katalogu wtyczek przeglądarki internetowej:
   cd ~/.mozilla/plugins/
  • Wprowadzić następujące polecenie, aby utworzyć dowiązanie symboliczne do wtyczki Java dla przeglądarki Firefox:
   ln -s /usr/java/katalog instalacji oprogramowania Java/lib/i386/libnpjp2.so .

 4. Uruchomić przeglądarkę Firefox lub zrestartować ją, jeśli jest uruchomiona.

  W przeglądarce Firefox wpisać w pasku adresu tekst about:plugins, aby stwierdzić, czy wtyczka Java została załadowana. Można także rozwinąć menu „Narzędzia” i sprawdzić, czy znajduje się w nim pozycja Java Console.

Testowanie instalacji

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało zainstalowane i działa poprawnie, uruchom ten testowy aplet.


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle