Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Dlaczego po zainstalowaniu oprogramowania Java 7 Update 10 lub wersji nowszej nie ma w panelu Java Control Panel pola wyboru wyłączania środowiska Java i nie ma suwaka poziomu zabezpieczeń?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2008 Server, Windows 10
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 7u10+, 8.0

OBJAWY

Po zainstalowaniu oprogramowania, na karcie „Security” [Zabezpieczenia] panelu Java Control Panel nie ma pola wyboru włączania lub wyłączania środowiska Java i nie ma suwaka poziomu zabezpieczeń.
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku wersji 7u10 lub nowszej.


PRZYCZYNA

Jest to spowodowane konfliktem między oprogramowaniem Java w wersji 7u10 lub nowszej a autonomicznymi instalacjami JavaFX.
Przykład: Jeśli są zainstalowane Java 7u5 i JavaFX 2.1.1, a następnie oprogramowanie Java zostanie zaktualizowane do wersji 7u11, to w panelu Java Control Panel nie będzie wyświetlane pole wyboru i nie będzie suwaka poziomu zabezpieczeń.

W celu rozwiązania tego problemu zaleca się odinstalowanie wszystkich wersji oprogramowania Java i JavaFX przed przystąpieniem do instalowania oprogramowania Java w wersji 7u10 lub nowszej.
Aby rozwiązać ten problem, należy:
  1. Odinstalować wszystkie wersje oprogramowania Java i JavaFX za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.
    Instrukcje dotyczące odinstalowywania oprogramowania Java.
  2. Uruchomić odinstalowujące narzędzie firmy Microsoft w celu naprawy uszkodzonych kluczy rejestru, które uniemożliwiają odinstalowanie programów albo blokują nowe instalacje i aktualizacje.
  3. Pobrać i zainstalować pakiet instalatora offline dla systemu operacyjnego Windows.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle