Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Dlaczego jest wyświetlane okno dialogowe z ostrzeżeniem: Allow access to the following application from this web site? (Czy zezwolić na dostęp do poniższej aplikacji z tego serwisu internetowego?)


Artykuł dotyczy:
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

OBJAWY

Podczas próby uzyskania dostępu do dowolnego serwisu internetowego lub dowolnej strony internetowej jest wyświetlane okno dialogowe z ostrzeżeniem:
Allow access to the following application from this web site?
This website is requesting access and control of the Java application above. Allow access only if you trust the web site and know that the application is intended to run on this site.
(Czy zezwolić na dostęp do poniższej aplikacji z tego serwisu internetowego? Ten serwis internetowy występuje o dostęp do tej aplikacji Java oraz o kontrolę nad nią. Można zezwolić na dostęp, jeśli ufamy temu serwisu internetowemu i wiemy, że aplikacja ta miała być uruchamiana w tym serwisie.)

Komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym wywołania Live Connect JavaScript API


PRZYCZYNA

Ten serwis internetowy używa kodu JavaScript w powiązaniu z aplikacją Java. Komunikat ten jest wyświetlany w celu ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa, ponieważ aplikacja nie nadała serwisowi internetowemu w jawny sposób uprawnień zezwalających na dostęp.


ROZWIĄZANIE

Można zezwolić na dostęp, jeśli ufamy temu serwisu internetowemu i wiemy, że aplikacja ta miała być uruchamiana w tym serwisie.

Opcje
Do Not Allow (recommended) [Nie zezwalaj (zalecane)]: Uniemożliwia serwisowi internetowemu uzyskanie dostępu do aplikacji Java i uruchomienie jej. Może to się stać przyczyną nieoczekiwanego funkcjonowania serwisu internetowego lub aplikacji, lecz zapewnia bezpieczeństwo używanego systemu i plików.

Allow [Zezwól]: Zezwala serwisowi internetowemu na uzyskanie dostępu do aplikacji Java i sprawowanie nad nią kontroli. Potencjalnie może to stanowić zagrożenie bezpieczeństwa systemu.


INFORMACJE TECHNICZNE

Programiści: Jeśli dotyczy to Waszych aplikacji, proszę rozważyć użycie atrybutu manifestu Caller-Allowable-Codebase


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle