Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Dlaczego po aktualizacji oprogramowania Java nie mogę drukować kuponów ani etykiet wysyłkowych?


Artykuł dotyczy:
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Zgłoszono niepoprawne działanie funkcji drukowania w niektórych wersjach środowiska Java. Może to być spowodowane wprowadzeniem w nich nowych funkcji zabezpieczeń.

Zaczynając od wersji Java 7 Update 51, zmiany w standardach zabezpieczeń powodują blokowanie aplikacji Java , które nie zostały podpisane lub są samodzielnie podpisane bądź w których brakuje atrybutu określającego uprawnienia (brak atrybutu Permissions).

Poinformować twórcę aplikacji

Należy się skontaktować z serwisem internetowym lub twórcą (programistą) tej aplikacji i powiadomić ich o blokowaniu aplikacji. Programista aplikacji powinien ją uaktualnić, tak aby spełniała nowe standardy zabezpieczeń zaimplementowane w środowisku Java.

Serwisy i witryny zgłoszone do firmy Oracle jako stwarzające problemy z drukowaniem:
Smart Source
Healthy Essentials
Amazon
Red Plum


OBEJŚCIE

W wersji Java 7 Update 51 została wprowadzona funkcja „Exception Site List” (Lista wyjątków witryn). Dodając adres URL do listy wyjątków, użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje RIA (Rich Internet Applications), które normalnie zostałyby zablokowane przez mechanizmy kontrolne zabezpieczeń.
» Więcej informacji dotyczących korzystania z listy wyjątków witryn

Informacje dla programistów
» Exception Site List in 7u51 (blogs.oracle.com)
» Exception Site List (Java Documentation)


To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle