Java.com

Pobieranie Pomoc

Centrum pomocy Java - Korzystanie z pakietu Java


Wyniki

Wersja oprogramowania Java: Java 7  |  Java 8
Wtyczka Java nie działa w przeglądarce Firefox
Java — problemy z drukowaniem
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z używaniem oprogramowania Java
Ustawienia poziomu zabezpieczeń określane w panelu Java Control Panel
Przywracanie monitów zabezpieczeń Java
Błąd: Środowisko Java wykryło składniki aplikacji stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
Okno dialogowe z ostrzeżeniem: Allow access to the following application from this web site? (Czy zezwolić na dostęp do poniższej aplikacji z tego serwisu internetowego?)
Dlaczego aplikacje Java są blokowane wskutek ustawień zabezpieczeń?
Informacje dotyczące przywracania środowiska Java 7
Co należy zrobić, gdy zostanie wyświetlony monit zabezpieczeń oprogramowania Java?
W jaki sposób użytkownicy oprogramowania Java mogą stwierdzić, że nie są zagrożeni przez lukę POODLE z SSL V3.0
Wyświetlanie powiadomienia o uruchomieniu aplikacji niepodpisanej cyfrowo, mimo że jest ona poprawnie podpisana z użyciem zaufanego certyfikatu
Jak skonfigurować w panelu Java Control Panel sprawdzanie cofnięcia certyfikatów
Różne okna dialogowe zabezpieczeń odnoszące się do podpisanych zaufanych aplikacji
Różne okna dialogowe zabezpieczeń odnoszące się do aplikacji ze zdezaktualizowanym certyfikatem
Dlaczego widzę komunikat „You are located in an embargoed country and cannot download Java” (Użytkownik znajduje się w kraju objętym embargiem i nie może pobrać oprogramowania Java)?
Korzystanie ze starszych wersji środowiska Java
Wyników na stronie
Strona:1

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle