Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Dlaczego widzę komunikat „Error: You are located in an embargoed country and cannot download Java” (Błąd: Użytkownik znajduje się w kraju objętym embargiem i nie może pobrać oprogramowania Java)?

OBJAWY

Podczas próby pobrania i zainstalowania oprogramowania Java jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Nie można pobrać oprogramowania Java(TM) do tego komputera. Użytkownik znajduje się w kraju objętym embargiem.


PRZYCZYNA

Centrum pobierania oprogramowania firmy Oracle zawiera istotne zabezpieczenia zapewniające przestrzeganie amerykańskich przepisów eksportowych oraz własnych zasad firmy Oracle dotyczących międzynarodowej dystrybucji oprogramowania i kodów źródłowych. Oracle przestrzega wszystkich podjętych przez Stany Zjednoczone postanowień o embargu i sankcjach handlowych w odniesieniu do konkretnych krajów.

Szczegóły przepisów eksportowych odnoszących się do produktów Oracle products, w tym aktualna lista zabronionych użytkowników końcowych, są dostępne na stronie: http://www.oracle.com/us/products/export/export-regulations-345813.html.

Nie znajdując się w żadnej z tych lokalizacji (dotyczy to także serwera podejmującego próbę pobrania), należy przejść do serwisu java.com, aby potwierdzić możliwość uzyskania do niego dostępu.

Uważając, że to powiadomienie jest niewłaściwe, należy się skontaktować z export_ww (w domenie @oracle.com).


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle