Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Czy do zainstalowania środowiska Java Runtime Environment (JRE) wymagane są uprawnienia administratora?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

OBJAWY

Podczas instalacji środowiska JRE zostaje wyświetlone okno dialogowe z następującym komunikatem o błędzie:
You need Administrative Permission to install the JRE (Do zainstalowania środowiska JRE wymagane są uprawnienia administratora).


PRZYCZYNA

W systemie operacyjnym Windows XP istnieją różne typy kont użytkowników (np. gość i administrator). Do instalowania oprogramowania i wprowadzania innych zmian w komputerze wymagany jest dostęp do konta administratora.
ROZWIĄZANIE

W przypadku instalowania środowiska JRE na własnym komputerze uprawnienia administratora można nadać własnemu kontu, wybierając kolejno:
Panel sterowania -> Konta użytkowników -> Zmień inne konto -> wybierz nazwę swojego konta -> Zmień mój typ konta -> wybierz opcję Administrator komputera.
W przypadku instalowania środowiska JRE na komputerze firmowym w celu uzyskania uprawnień administratora należy skontaktować się z administratorem sieci.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle