Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Windows XP a Java


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Windows XP

Dlaczego system Windows XP nie jest już obsługiwany?

Ponieważ firma Microsoft z dniem 8 kwietnia 2014 r. zaprzestała obsługi systemu operacyjnego Windows XP, system ten przestał być oficjalnie obsługiwaną platformą. Użytkownicy nadal mogą na własne ryzyko używać aktualizacji Java 8 w systemie Windows XP, lecz Oracle nie może dać pełnych gwarancji w zakresie oprogramowania Java w systemie Windows XP, ponieważ system ten nie jest już aktualizowany przez Microsoft. W celu zapewnienia stabilnego i bezpiecznego środowiska Java zdecydowanie zaleca się uaktualnienie systemu Windows do wersji obsługiwanej przez Microsoft.

Czy można nadal używać oprogramowania Java w systemie Windows XP?

Sądzimy, że oprogramowanie Java 8 (i wersje starsze) nadal będą działać w systemie Windows XP.

Mam desktop/laptop z systemem Windows XP. Czy nadal będę otrzymywać automatyczne aktualizacje oprogramowania Java, gdy Oracle wyda nową aktualizację w zakresie zabezpieczeń?

Tak, aktualizacje w zakresie bezpieczeństwa będą nadal wysyłane przez firmę Oracle do komputerów z systemem Windows XP.

Co należy rozumieć pod pojęciem „nie jest obsługiwane”?

Od klientów, którzy mają zawartą umowę na asystę techniczną, może być wymagane odtworzenie problemu (który wystąpił w systemie Windows XP) w nowszej wersji Windows i — jeśli problem okaże się specyficzny dla Windows XP — firma Oracle nie będzie zobligowana do wydania poprawki programistycznej lub określenia sposobu obejścia (może nie być w stanie tego zrobić). Szczegółowe informacje są zawarte w dokumencie Third Party Vendor-Specific Support Terms on Oracle Software Technical Support Policies (pdf).


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle