Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Który plik Java do pobrania wybrać w przypadku 64-bitowej wersji systemu Windows?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: 64-bit Windows, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
 • Przeglądarki: Firefox, Internet Explorer
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone dla użytkowników systemu operacyjnego Windows w wersji 64-bitowej.
Przed pobraniem 64-bitowej wersji oprogramowania Java dla Windows można — korzystając z poniższego łącza — sprawdzić, czy jest używana 64-bitowa wersja systemu Windows.

» Jak ustalić, czy jest używana 64-bitowa wersja systemu Windows (Microsoft)


PODSUMOWANIE

64-bitowe wersje systemów Windows (np. Windows 7, Vista lub XP) są standardowo wyposażone w 32-bitową wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer (IE). Systemy te są także wyposażone w 64-bitową wersję przeglądarki Internet Explorer, jednak korzystanie z niej jest opcjonalne i ogranicza się wyłącznie do przeglądania stron internetowych. Należy pamiętać, że — ponieważ pewna zawartość internetowa może nie działać poprawnie w 64-bitowej wersji przeglądarki — zalecamy korzystanie z domyślnej, 32-bitowej wersji przeglądarki oraz pobieranie oprogramowania Java w wersji 32-bitowej.

SPRAWDZANIE WERSJI PRZEGLĄDARKI

Aby sprawdzić, czy jest używana 32- czy 64-bitowa wersja przeglądarki, należy wykonać poniższe czynności.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POBIERANIA
Proszę kliknąć na pozycji odpowiadającej używanej konfiguracji:

Sprawdzanie wersji przeglądarki (32/64-bitowa)

Internet Explorer
 1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.
 2. Wybrać kartę „Pomoc” w górnej części okna.
 3. Wybrać opcję „Internet Explorer – informacje”, co spowoduje wywołanie okna informacji.
  Jeśli w polu wersji programu IE jest wyświetlany komunikat „64-bit Edition”, oznacza to, że jest używana 64-bitowa wersja przeglądarki. W przeciwnym wypadku jest to wersja 32-bitowa.
Firefox
Aby sprawdzić, czy jest używana 64-bitowa wersja przeglądarki Firefox, można użyć jednego z poniższych sposobów.
 • Sprawdzić wersję w oknie „O programie Firefox”.
 • W pasku adresu (w przeglądarce) wpisać about:support
  .

Jeśli jest używana 64-bitowa wersja przeglądarki Firefox, może mieć ona oznaczenie 64 (np. Win64); w przeciwnym razie jest to wersja 32-bitowa.


Pobieranie

64-bitowa wersja oprogramowania Java jest opcją sugerowaną automatycznie w przypadku 64-bitowych wersji przeglądarek Internet Explorer i Firefox. W celu pobrania 64-bitowej wersję oprogramowania należy uruchomić 64-bitową przeglądarkę internetową.

Oprogramowanie Java dla przeglądarek 32-bitowych

W przypadku korzystania z 32-bitowej przeglądarki internetowej w 64-bitowym systemie operacyjnym zaleca się pobranie 32-bitowej wersji oprogramowania Java. Pobieranie i instalacja 32-bitowej wersji oprogramowania Java w systemie

 1. Przejść do serwisu Java.com.
 2. Nacisnąć przycisk Pobieranie darmowego oprogramowania Java i rozpocząć proces instalacji.
Oprogramowanie Java dla przeglądarek 64-bitowych

W przypadku korzystania z 64-bitowej przeglądarki internetowej zaleca się pobranie 64-bitowej wersji oprogramowania Java. Posługując się 64-bitową przeglądarkową, należy pobrać 64-bitową wersję oprogramowania Java ze strony pobierania ręcznego.

Zaczynając od wersji Java 8 Update 20, karta „Update” (Aktualizacja) z panelu Java Control Panel umożliwia użytkownikom automatyczną aktualizację 64-bitowych wersji JRE (dodatkowo do wersji 32-bitowych) zainstalowanych w systemie.


Instalowanie 64-bitowej wersji oprogramowania Java w systemie
 1. Wybrać pobieranie w trybie offline dla 64-bitowej wersji systemu Windows. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Pobieranie pliku”.
 2. Wybrać folder docelowy. Wybrać miejsce łatwe do odnalezienia, np. na pulpicie, po czym nacisnąć przycisk „Zapisz”.
 3. Zamknąć wszystkie aplikacje, w tym przeglądarkę internetową.
 4. Kliknąć dwukrotnie na ikonie zapisanego pliku, aby rozpocząć instalację.

Dodatkowe informacje można znaleźć w części Microsoft Windows w wersji 32- oraz 64-bitowej – często zadawane pytania (FAQ)


To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle