Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Do czego służy program Java Web Start i jak go uruchomić?

Program Java Web Start służy do pobierania aplikacji Java z Internetu i uruchamiania ich. Program Java Web Start:
 • Umożliwia łatwe uruchamianie aplikacji jednym kliknięciem.
 • Daje pewność, że jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji.
 • Eliminuje skomplikowane procedury instalacji i uaktualniania.

Uzyskiwanie programu Java Web Start

Oprogramowanie Java Web Start jest dołączane do środowiska Java Runtime Environment (JRE) od wersji 5.0. Znaczy to, że jest instalowane automatycznie wraz ze środowiskiem Java. Program Java Web Start jest uruchamiany automatycznie przy pierwszej próbie pobrania aplikacji Java wykorzystującej technologię Java Web Start. Program Java Web Start zapisuje całą aplikację lokalnie, w pamięci podręcznej komputera. Dzięki temu każde kolejne uruchomienie jest prawie natychmiastowe — wszystkie wymagane zasoby są już dostępne lokalnie. Przy każdym uruchomieniu aplikacji program Java Web Start łączy się ze stroną internetową aplikacji, sprawdzając, czy jest dostępna jej nowa wersja; a następnie ją pobiera i uruchamia.

Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Java Web Start

Z przeglądarki

Kliknąć na łączu ze strony internetowej.

Za pomocą ikony na pulpicie

Do często używanej aplikacji można utworzyć skrót na pulpicie lub w menu „Start”. Program Java Web Start może spytać, czy chcemy utworzyć skróty lub pozycję menu „Start”. Jeśli zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, do kolejnych uruchomień aplikacji przeglądarka nie będzie już wymagana.

Za pomocą narzędzia Java Application Cache Viewer

Java Web Start udostępnia narzędzie Application Cache Viewer, które można uruchomić z panelu Java Control Panel. Za pomocą tego narzędzia można bezpośrednio uruchamiać pobrane aplikacje.

Instrukcje uruchamiania za pomocą narzędzia Application Cache Viewer
 1. Wybrać Start > Ustawienia > Panel sterowania, po czym kliknąć dwukrotnie na ikonie Java. Zostanie uruchomiony program Java Control Panel.
 2. Wybrać kartę General (Ogólne).
 3. Nacisnąć przycisk View (Wyświetl) w obszarze Temporary Internet Files (Tymczasowe pliki internetowe).
 4. Na wyświetlonej liście kliknąć dwukrotnie na aplikacji, która ma zostać uruchomiona.
Java Control Panel - przeglądarka aplikacji w pamięci podręcznej
Z wiersza polecenia

Aplikację można także uruchomić z wiersza polecenia, wpisując javaws url_jnlp, gdzie url_jnlp jest adresem URL pliku jnlp aplikacji.

 1. Wybrać Start > Uruchom > wpisać wiersz
  Pojawi się okno wiersza polecenia.
 2. Wpisać javaws url_jnlp

INFORMACJE TECHNICZNE

» Developer Java Web Start — dokumentacja

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle