Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Informacje dotyczące oprogramowania Java 8

Java 8 to najnowsza wersja oprogramowania Java, która zawiera nowe funkcje, rozszerzenia oraz poprawki mające na celu zwiększenie wydajności programowania i obsługi programów Java. Nowa wersja oprogramowania Java — zanim zostanie udostępniona w serwisie java.com użytkownikom końcowym do pobierania — jest najpierw udostępniana programistom w celu zapewnienia im odpowiedniego czasu na testowanie i certyfikację.

Powiadomienie dotyczące funkcji automatycznej aktualizacji i końca publicznych aktualizacji produktu Oracle JDK 7

Zaczynając od wydania CPU (Critical Patch Update) ze stycznia 2015 roku, użytkownicy — przy włączonej funkcji automatycznej aktualizacji — są proszeni o aktualizację z wersji Java 7 do Java 8. Proszę także pamiętać, że kwietniowe wydanie CPU w roku 2015 będzie ostatnią dostępną publicznie aktualizacją wersji Java 7. Więcej informacji i szczegółów, jak zapewnić sobie na dłuższy czas asystę techniczną w zakresie wersji Java 7, jest dostępnych na stronie Oracle Java SE Support Roadmap.

Przed uaktualnieniem do wersji Java 8 skontaktować się z dostawcą aplikacji

Niektórzy dostawcy aplikacji mogą wymagać, aby była używana konkretna wersja oprogramowania Java, i mogli nie przeprowadzić certyfikacji dla wersji Java 8. Jeśli wystąpią problemy z uruchomieniem lub działaniem jakiejś aplikacji w środowisku Java 8, należy się zwrócić do dostawcy aplikacji i dowiedzieć się, czy jest ona certyfikowana dla wersji Java 8.


Funkcje oprogramowania Java 8

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie poprawek zawartych w wersji Java 8:
 • Wyrażenia Lambda i metody VE (Virtual Extension)
  Wyróżniającą cechą oprogramowania Java SE 8 jest implementacja wyrażeń Lambda oraz funkcji wspomagających w języku programowania Java i na platformie Java.
 • API „Date and Time”
  Nowy interfejs API pozwala programistom wykonywać operacje związane z datą i godziną w sposób bardziej naturalny, bardziej uporządkowany i łatwiejszy do zrozumienia.
 • Motor JavaScript Nashhorn
  Z pakietem JDK została zintegrowana nowa, mało obciążająca, wydajna implementacja motoru JavaScript, dostępna dla aplikacji Java poprzez istniejące interfejsy API.
 • Udoskonalone zabezpieczenia
  Zastąpienie ręcznie tworzonej listy wywoływanych wrażliwych metod mechanizmem precyzyjnie identyfikującym takie metody i wywołujące je obiekty.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle