Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Licencjonowanie i dystrybucja – często zadawane pytania

Na tej stronie przedstawiono odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące licencji na oprogramowanie Java i dystrybucji tego oprogramowania.

Uwaga: wszystkie odpowiedzi podlegają warunkom licencji na oprogramowanie. Odpowiedzi te nie mają na celu zastąpienia, poprawienia ani zmodyfikowania treści umów licencyjnych na oprogramowanie:

Oracle OpenJDK (dostępne na podstawie GPLv2 i innych licencji)
Oracle JDK License Agreement
Java Binary Code License Agreement


Dystrybucja oprogramowania Java

Czy potrzebuję w swoim komputerze mieć zainstalowane oprogramowanie Java (w której wersji i z  którą licencją)?

ODBIORCY: Większość współczesnych serwisów i stron internetowych nie wymaga od użytkownika posiadania zainstalowanego oprogramowania Java w swoich systemach. Do współczesnych aplikacji, które nadal korzystają z technologii Java, najczęściej jest dołączane wymagane oprogramowanie Java — nie oczekuje się, że będzie ono wcześniej zainstalowane w systemie.

W większości przypadków, licencje na aplikacje bazujące na technologii Java są udzielane osobno przez firmy inne niż Oracle (na przykład gry są najczęściej tworzone przez firmy zajmujące się grami komputerowymi). Jeśli aplikacja zawiera oprogramowanie Java, użytkownik może nie być w stanie stwierdzić, że jest to aplikacja oparta na technologii Java. Jeśli aplikacja wymaga od użytkownika posiadania oprogramowania Java, to taka informacja będzie zawarta w dokumentacji, w części opisującej wymagania wstępne.

Jeśli nadal są używane aplikacje, których użytkownik powinien samodzielnie aktualizować oprogramowanie Java, to dostęp do aktualizacji Oracle Java SE 8 do osobistego użytku w systemach Desktop będzie zapewniony, tak jak ma to miejsce obecnie, co najmniej do końca 2020 r. W związku z tym, Oracle zaleca zwrócenie się do dostawcy aplikacji o informacje, w jaki sposób zamierza on zapewniać obsługę techniczną swojej aplikacji po tej dacie. Proszę zwrócić uwagę, że wydania po Java SE 8 nie są przeznaczone do osobistego użytku w systemach Desktop.

TWÓRCY APLIKACJI: Oracle zaleca zapoznanie się z mapą drogową dla wydań Java SE 8 i kolejnych oraz podjęcie odpowiednich działań w zależności od typu tworzonych aplikacji i używanego modelu dystrybucji. W przypadku wydań Java SE 9 i nowszych, Oracle zaleca twórcom aplikacji dołączanie środowiska Java Runtime do oferowanych aplikacji, używając odpowiednich narzędzi, takich jakjlink i javapackager.

Jeśli działanie odbywa się w imieniu FIRMY, Oracle zaleca zapoznanie się z mapą drogową dla wydań Java SE 8 i kolejnych oraz rozpoczęcie oceny bieżących wymagań związanych ze świadczeniem pomocy technicznej w zakresie technologii Java, w celu — w zależności od tego, co jest bardziej odpowiednie — migracji do nowszego bezpłatnego wydania albo uzyskania w odpowiednim czasie subskrypcji Java SE.

KLIENCI ORACLE, którzy mają licencję na używanie Java SE w ramach innego obsługiwanego produktu Oracle, mogą nadal mieć po roku 2019 dostęp do aktualizacji Oracle Java SE 8 dla tych produktów Oracle; więcej informacji jest dostępnych w tej notatce MOS (My Oracle Support).

Dalsze informacje są dostępne na następujących stronach:

Czy mogę pobrać oprogramowanie Java i skopiować je na inny komputer?

Tak. Oprogramowanie Java można pobrać na jednym komputerze i skopiować na inny, jeżeli użytkownik jest właścicielem obu komputerów. Można także sporządzić kopie do wewnętrznego użytku w firmie, pod warunkiem przestrzegania warunków odpowiednich licencji, zgodnie z którymi zostało pobrane oprogramowanie Java. Zaczynając od Java SE 11, Oracle udostępnia oprogramowanie Java zgodnie z dwiema licencjami:

  1. Oracle OpenJDK 11: Użytkownicy mogą pobierać wydania Oracle OpenJDK na podstawie umowy licencyjnej GPLv2 i powiązanych licencji.
  2. Oracle JDK 11: Użytkownicy mogą pobierać wydania Oracle JDK na podstawie umowy licencyjnej Oracle Technology Network (OTN) dla Oracle Java SE.

Czy mogę udostępnić środowisko Java do pobrania w intranecie innym użytkownikom?

Tak. Oprogramowanie Oracle Java można udostępnić w intranecie do użytku wewnętrznego.

Czy mogę dystrybuować środowisko Java z moim własnym oprogramowaniem?

Wydania Oracle OpenJDK można dołączać do własnego oprogramowania pod warunkiem przestrzegania umowy licencyjnej GPLv2 i powiązanych licencji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących redystrybucji oprogramowania Oracle JDK, proszę się skontaktować z działem sprzedaży Oracle.


Licencje na oprogramowanie Java

Czy umowa licencyjna ulega zmianie z każdą nową wersją oprogramowania?

Mimo że licencja nie zmienia się wraz z każdym wydaniem, to jednak jest możliwe, że ulega zmianie między dwoma dowolnymi wydaniami.

Przed pobraniem nowej wersji należy przejrzeć aktualną licencję.

W przypadku wersji Java 11, Oracle oferuje oprogramowanie Java w postaci dwóch licencjonowanych dystrybucji binarnych, przeznaczonych dla firm i twórców aplikacji:

  1. Oracle OpenJDK 11: Użytkownicy mogą pobierać binarne wydania Oracle OpenJDK na podstawie umowy licencyjnej GPLv2 i powiązanych licencji.
  2. Oracle JDK 11: Użytkownicy mogą pobierać binarne wydania Oracle JDK na podstawie umowy licencyjnej Oracle Technology Network (OTN) dla Oracle Java SE. Licencja OTN umożliwia bezpłatne pobranie oprogramowania Oracle JDK 11 na potrzeby tworzenia aplikacji, testowania, przygotowywania prototypów oraz demonstrowania własnych aplikacji opartych na Java SE. Do produkcyjnego używania oprogramowania Oracle JDK jest wymagana licencja komercyjna.


INFORMACJE POKREWNE

 Program subskrypcji Java SE (dla użytkowników KOMERCYJNYCH):

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle