Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak spowodować, aby dla apletów uruchamianych na komputerach zarządzanych w środowisku przedsiębiorstwa było wyświetlane mniej monitów?


Artykuł dotyczy:
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Java 7 Update 40 (7u40) udostępnia administratorom środowiska przedsiębiorstwa funkcję Deployment Rule Set (DRS) [Zbiór reguł wdrażania] pozwalającą zarządzać aplikacjami Java, do których pracownicy mogą uzyskiwać dostęp.

Funkcja Deployment Rule Set umożliwia tworzenie reguł, zgodnie z którymi określone aplikacje lub gruby aplikacji będą uruchamiane, blokowane lub objęte domyślnym działaniem środowiska Java.
  • Aplikacje zgodne z regułą uruchamiania będą uruchamiane bez monitów zabezpieczeń.
  • Aplikacje zgodne z regułą blokowania będą automatycznie blokowane.
Aktywny zbiór reguł, który został zainstalowany w systemie, można zobaczyć na karcie „Security” (Zabezpieczenia) panelu Java Control Panel.

Funkcja Deployment Rule Set jest opcjonalna i jest przeznaczona do użycia w organizacji z kontrolowanym środowiskiem komputerowym.

Podsumowanie tej funkcji jest dostępne na stronie Dokumentacja funkcji Deployment Rule Set


To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle