Java.com

Pobieranie Pomoc

Zastrzeżenie

Informacje dotyczące odpowiedzialności serwisu java.com. . .

Serwis udostępnia łącza do witryn internetowych oraz umożliwia dostęp do zawartości, produktów i usług podmiotów trzecich (w tym użytkowników, reklamodawców, jednostek stowarzyszonych i sponsorów tego serwisu). Zazwyczaj są one zaopatrzone w łącza do innych stron i zasobów internetowych. Należy zdawać sobie sprawę, że firma Oracle nie jest odpowiedzialna za tego typu zewnętrzne strony i zasoby. Firma Oracle nie popiera i nie jest odpowiedzialna za treść, ogłoszenia, produkty i inne materiały zawarte lub umieszczone na tego typu stronach i w tego typu zasobach. Jeśli użytkownik napotka na coś, co mu się nie spodoba lub z czym się nie zgadza, zalecamy niezwłoczne opuszczenie takiej strony lub zasobu. Firma Oracle nie jest także odpowiedzialna, bezpośrednio ani pośrednio, za szkody i straty spowodowane przez lub w związku z korzystaniem albo powoływaniem się na tego typu treści, dobra i usługi dostępne w serwisie java.com lub za jego pośrednictwem.

Odpowiedzialność za tego typu działania spoczywa wyłącznie na użytkowniku i odpowiedniej stronie trzeciej. Zastrzeżenie to dotyczy między innymi wszelkiej korespondencji, działalności biznesowej (w tym zapłat i dostaw dóbr i usług oraz innych warunków, postanowień, gwarancji i skarg związanych z takimi transakcjami), udziału użytkownika we wszelkiego rodzaju promocjach, jak i wszystkich innych współzależności. Firma Oracle nie jest odpowiedzialna za żadnego rodzaju straty i szkody wynikłe z tych transakcji lub z obecności ogłoszeń stron trzecich w serwisie java.com.

Aktualny i pełny tekst warunków i zasad korzystania z serwisu java.com znajduje się pod adresem http://www.oracle.com/html/terms.html. To zastrzeżenie jest wyciągiem z kilku postanowień zawartych w Warunkach korzystania. W przypadku niezgodności między Warunkami korzystania i tekstem niniejszego zastrzeżenia, nadrzędne są obowiązujące w danym czasie Warunki korzystania. Zalecamy użytkownikom częste sprawdzanie Warunków korzystania w celu uzyskania pewności, że postępują zgodnie z najnowszą wersją tego dokumentu.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle