Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur anger jag eller ändrar systemvariabeln PATH?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Solaris SPARC, Solaris x86, Red Hat Linux, SUSE Linux, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10

MER TEKNISK INFORMATION

PATH är den systemvariabel som operativsystemet använder för att leta upp nödvändiga programfiler från kommandoraden eller Terminal-fönstret.
Systemvariabeln PATH kan anges med systemverktyget i Kontrollpanelen i Windows eller i skalets startfil i Linux och Solaris.

LÖSNING

aviseringsikonFör datorer med Windows eller Mac OS X behöver man vanligen inte göra några ändringar i datorns PATH-variabel. Instruktionerna nedan är endast avsedda för avancerade användare och systemadministratörer.

Ange Path i Windows
Windows 8
 1. Dra muspekaren till skärmens nedre högra hörn
 2. Klicka på sökikonen och skriv: Kontrollpanel
 3. Klicka på -> Kontrollpanel -> System -> Avancerat
 4. Klicka på Miljövariabler, under Systemvariabler, leta upp PATH och klicka på den.
 5. I redigeringsfönstret ändrar du PATH genom att lägga till platsen för klassen till värdet för PATH. Om objektet PATH saknas kan du välja att lägga till en ny variabel och lägga till PATH som namn och platsen för klassen som värde.
 6. Stäng fönstret.
 7. Öppna kommandoradsfönstret igen och kör javakoden.
Windows 7
 1. Välj Dator i Start-menyn
 2. Välj Systemegenskaper på snabbmenyn
 3. Klicka på Avancerade systeminställningar > fliken Avancerat
 4. Klicka på Miljövariabler, under Systemvariabler, leta upp PATH och klicka på den.
 5. I redigeringsfönstret ändrar du PATH genom att lägga till platsen för klassen till värdet för PATH. Om objektet PATH saknas kan du välja att lägga till en ny variabel och lägga till PATH som namn och platsen för klassen som värde.
 6. Öppna kommandoradsfönstret igen och kör javakoden.
Windows XP
 1. Start -> Kontrollpanelen -> System -> Avancerat
 2. Klicka på Miljövariabler, under Systemvariabler, leta upp PATH och klicka på den.
 3. I redigeringsfönstret ändrar du PATH genom att lägga till platsen för klassen till värdet för PATH. Om objektet PATH saknas kan du välja att lägga till en ny variabel och lägga till PATH som namn och platsen för klassen som värde.
 4. Stäng fönstret.
 5. Öppna kommandoradsfönstret igen och kör javakoden.
Windows Vista
 1. Högerklicka på ikonen Den här datorn.
 2. Välj Egenskaper på snabbmenyn
 3. Klicka på fliken Avancerat (länken Avancerade systeminställningar i Vista)
 4. I redigeringsfönstret ändrar du PATH genom att lägga till platsen för klassen till värdet för PATH. Om objektet PATH saknas kan du välja att lägga till en ny variabel och lägga till PATH som namn och platsen för klassen som värde.
 5. Öppna kommandoradsfönstret igen och kör javakoden.

Ange Path i Solaris och Linux
Om du vill veta om den körbara java-filen finns i PATH anger du:
% java -version

Detta leder till att versionen för den körbara java-filen skrivs ut, om den går att hitta. Om du får java-felet: Kommandot hittades inte. betyder det att sökvägen inte är korrekt inställd.

Om du vill veta vilken som är den första körbara java-filen i PATH anger du:
% which java

Nedan beskrivs de steg som krävs för att ställa i PATH permanent.
Obs! Vi beskriver här de två mest populära skalen i Linux och Solaris.
Klicka på länken nedan om du använder andra skal.
Självstudie för Path-inställning

För bash-skal:
 1. Redigera startfilen (~/ .bashrc)
 2. Ändra PATH-variabeln:
  PATH="$PATH":/usr/local/jdk1.6.0/bin
 3. exportera PATH
 4. Spara och stäng filen
 5. Öppna det nya terminalfönstret
 6. Kontrollera att PATH har angetts på rätt sätt
  % java -version

För C Shell (csh):
 1. Redigera startfilen (~/ .cshrc)
 2. Ange sökväg
  set path="$PATH":/usr/local/jdk1.6.0/bin
 3. Spara och stäng filen
 4. Öppna det nya terminalfönstret
 5. Kontrollera att PATH har angetts på rätt sätt
  % java -version

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle