Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Relaterade länkar

Hjälp för Java

Välkommen till Hjälp för Java.com, där vi beskriver lösningar för problem som du kan stöta på när du laddar ned och använder Java på datorn. Vi spårar de mest rapporterade problemen och felkoderna och tillhandahåller lösningar på dem på den här sidan.


Vanligaste 15 Java-problemen

Detta avsnitt uppdateras regelbundet och innehåller länkar till den mest begärda informationen om hur du installerar och använder Java samt de mest frekventa frågorna och svaren.


Terminologi: Java är den term som används för att beteckna programmet och dess komponenter, vilket inkluderar 'Java Runtime Environment' (JRE) och 'Java Virtual Machine' (JVM). Felmeddelanden som inkluderar termer såsom JRE och JVM sparas.

Versioner: Hjälpavsnittet innehåller information om följande Java-versioner.

Aktuellt versionsnamn Ersätter gammalt namn Andra äldre format
Java 7
Java 7 Update x
JRE 7.0
JRE 1.7
1.7.0_0x
Java 6
Java 6 Update x
JRE 6.0
JRE 1.6
1.6.0_0x


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle