Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Felmeddelande under installationsprocessen: Error: \bin\hotspot\jvm.dll


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Under installationsprocessen av Java Runtime Environment (JRE) visas följande meddelande
Java Runtime Environment cannot be loaded from (Java Runtime Environment kan inte hämtas från /bin/hotspot/jvm.dll)


ORSAK

Problemet kan antingen bero på korrupta registreringsnycklar eller ofullständig installation.
LÖSNING

Ta bort filen deployment.properties Ta bort filen deployment.properties och gör om installationen igen. Filen deployment.properties finns vanligtvis i katalogen: C:\Documents and Settings\\Application Data\Sun\Java\Deployment (där användarnamn är ditt inloggningsnamn). Under installationsprocessen skapas en ny deployment.properties-fil.

Ta bort filen deployment.properties genom att följa de här stegen:
  1. Klicka på Start > Den här datorn
  2. Gå till katalogen \Documents and Settings
  3. Gå till underkatalogen användarnamn (användarnamn är ditt inloggningsnamn)
  4. Gå till katalogen Application Data\Sun\Java\Deployment
  5. Ta bort filen deployment.properties
  6. Utför installationsprocessen igen

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle