Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Installationsfel: 'Kan inte fortsätta med aktuella Internet-proxyinställningar'


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Under installation av Java visas följande felmeddelande:
Installationsprogrammet kan inte fortsätta med de aktuella proxyinställningarna för internetanslutningen.


ORSAK

Det finns två möjliga orsaker till att detta fel uppstår:
 • Programmet för onlineinstallation stöder för närvarande inte autentiserad proxy. Om du sitter bakom en autentiserad proxyserver visas detta felmeddelande.
 • Det här felet uppstår om du behöver en proxyserver och information om proxyservern inte har angivits i webbläsaren.

LÖSNING

Det finns två sätt att lösa problemet.
 1. Du kan använda Windows offlineinstallation
 2. Ange proxyserverinformationen i webbläsaren.
Windows offlineinstallation
Programmet för offlineinstallation innehåller alla filer du behöver för installation.
 • Ladda ned och installera paketet med offlineinstallationsprogrammet.
 • Vid uppmaning väljer du Spara i dialogrutan för nedladdning och sparar nedladdningspaketet på en praktisk plats (t.ex. på skrivbordet).
 • Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen för att starta installationsprocessen.
Ange information om proxyserver
 • Klicka på Start och på Inställningar  > Kontrollpanelen
 • I kontrollpanelen dubbelklickar du på Internet-alternativ
 • Klicka på LAN-inställningar
 • I sektionen Proxyserver markerar du Använd en proxyserver för nätverket
 • Ange namnet på proxyservern i fältet Adress och portnumret i fältet Port.
 • Klicka på OK för att acceptera ändringen.

SE ÄVEN

Vad är en proxyserver? Hur får jag information om proxyservern?

En proxyserver är en mellanliggande dator mellan användarens dator och Internet. Med den kan du logga internetanvändning och blockera åtkomst till en viss webbplats. Brandväggen på proxyservern blockerar en del webbplatser eller webbsidor av olika skäl. Du kanske därför inte kan ladda ned Java Runtime Environment (JRE) eller köra vissa Java-appletar.

Proxyservrar:
 • Fungerar som en brandvägg och ett innehållsfilter
  En säkerhetsmekanism som används av internetleverantörer eller nätverksadministratörer i en internetmiljö för att stoppa åtkomst eller filtrera innehållsbegäranden på vissa webbplatser som anses stötande eller skadliga för nätverket och användarna.
 • Förbättra prestanda
  Cachelagrar webbsidor som nätverkets värddatorer använder under en viss tid. När en värddator begär samma webbsida använder proxyservern den cachelagrade informationen i stället för att få den från innehållsleverantören. Detta ger snabbare åtkomst till webbsidor.
Få information om proxyservern
Kontrollera med internetleverantören (ISP) eller systemadministratören:
 • Få information om proxyservern
 • Om Java-appletar har avaktiverats för att köras på nätverket
 • Om du försöker nå en blockerad webbplats

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle