Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Vad är UAC (User Account Control) i operativsystemen Microsoft Windows?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 7, Vista

UAC (User Account Control) är en säkerhetskomponent i operativsystemen Windows Vista och Windows 7. Med UAC kan användare utföra vanliga uppgifter som icke-administratörer och som administratörer utan att behöva byta användare, logga ut eller använda Kör som.

Installera och köra ett program med UAC aktiverat
Eftersom det krävs ett token för administratörsåtkomst vid installation av vissa program på en dator finns det en mekanism i operativsystemet som automatiskt upptäcker när ett installationsprogram startas. När ett installationsprogram upptäcks visar UAC en medgivandeprompt där användaren kan validera installationsprocessen. Efter installationen behöver användaren inte lämna sitt medgivande eller sina uppgifter, såvida det inte är ett administrativt program.

Medgivandeprompt
Medgivandeprompten visas när en användare försöker utföra en uppgift som kräver administratörsåtkomst.
"Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta. Om du startade den här åtgärden kan du fortsätta"

Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta med den uppgift som användaren initierade.

Steg för att avaktivera UAC
Det finns olika sätt att stänga av UAC. Ett av de enklaste är att avaktivera UAC via kontrollpanelen
Obs! Om du avaktiverar UAC blir systemets säkerhet lägre. Vi rekommenderar inte att lämna UAC avaktiverad.
  1. Klicka på Start och öppna sedan kontrollpanelen
  2. I kontrollpanelen klickar du på Användarkonton och familjesäkerhet
  3. Klicka på Användarkonton
  4. Klicka på Aktivera eller inaktivera Kontroll av användarkonto (UAC)
  5. Rensa kryssrutan bredvid alternativet Skydda datorn med hjälp av Kontroll av användarkonto (UAC) för att avaktivera UAC.
  6. Klicka på OK
  7. Starta om datorn när du uppmanas att göra det. Observera att ändringarna kommer att påverka alla användare av datorn.
Aktivera UAC
Om du vill återaktivera UAC markerar du kryssrutan för alternativet Skydda datorn med hjälp av Kontroll av användarkonto (UAC) och klicka sedan på OK.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle