Java.com

Pobieranie Pomoc

Weryfikacja wersji oprogramowania Java

Proszę się upewnić, że jest zainstalowana wersja oprogramowania Java zalecana dla używanego systemu operacyjnego.
Gdy zostanie naciśnięty poniższy przycisk, może zostać wyświetlony monit zabezpieczeń. Aby zezwolić na kontynuację procesu weryfikacji, proszę nacisnąć przycisk Run [Uruchom].

Jeżeli oprogramowanie Java zostało zainstalowane niedawno, przed rozpoczęciem sprawdzania poprawności jego instalacji konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki (zamknięcie i ponowne otwarcie wszystkich okien przeglądarki). Musi być przy tym włączona obsługa języka JavaScript.

Zasoby Pomocy

» Co to jest Java?
» Usuwanie starszych wersji
» Wyłączanie oprogramowania Java
» Komunikaty o błędach
» Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem Java
» Inna pomoc

Mac OS X Chrome

Dlaczego w systemie Mac nie można używać przeglądarki Chrome ze środowiskiem Java 7?

Wszystkie wersje oprogramowania Java

Aby pobrać oprogramowanie Java dla innego komputera lub systemu operacyjnego, proszę kliknąć na poniższym łączu.
Wszystkie wersje oprogramowania Java

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle