Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Jak pobrać i zainstalować oprogramowanie Java online dla programu Firefox w systemie Windows?


Artykuł dotyczy:
  • Platformy: Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 2008 Server
  • Przeglądarki: Firefox
  • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 7.0

Procedura instalacji oprogramowania Java:
  1. Pobieranie i instalacja
  2. Testowanie instalacji
» Wymagania systemowe — Windows


Pobieranie i instalacja
Przed kontynuowaniem instalacji w trybie online zaleca się wyłączenie zapory internetowej. W niektórych przypadkach zapora jest domyślnie skonfigurowana w taki sposób, że odrzuca wszystkie instalacje automatyczne i w trybie online, takie jak instalacja oprogramowania Java w trybie online. Jeśli zapora nie jest właściwie skonfigurowana, może w pewnych sytuacjach spowodować zablokowanie operacji pobierania lub instalacji oprogramowania Java. Wskazówki dotyczące wyłączania zapory internetowej można znaleźć w instrukcji użytkownika posiadanej zapory.

  • Przejdź do witryny Java.com i kliknij przycisk Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java
  • Aby rozpocząć proces instalacji, na stronie pobierania programu Firefox kliknij przycisk pobierania
  • Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku do zapisania pobieranego pliku.
  • Aby uruchomić instalatora, kliknij odpowiedni plik w oknie menedżera pobierania lub tam, gdzie zazwyczaj zapisywane są pobrane pliki. W zależności od skonfigurowanych ustawień zabezpieczeń mogą zostać wyświetlone okna dialogowe z prośbą o wyrażenie zgodny na kontynuowanie. Potwierdź chęć kontynuowania instalacji.
UWAGA: Może być konieczne ponowne uruchomienie (zamknięcie i ponowne otwarcie) przeglądarki w celu uruchomienia instalacji oprogramowania Java w przeglądarce.

Powiadomienia o wyłączeniu zawartości Java oraz przywracanie monitów
Program instalacyjny powiadamia o wyłączeniu zawartości Java w przeglądarce internetowej (jeśli ono nastąpiło) i udostępnia instrukcje włączenia zawartości Java. Jeśli poprzednio użytkownik wybrał ukrycie niektórych monitów zabezpieczeń dotyczących apletów i aplikacji Java Web Start, program instalacyjny udostępni opcję umożliwiającą przywrócenie tych monitów. Program instalacyjny może także poprosić o ponowne uruchomienie komputera, jeśli przeglądarka internetowa nie została zamknięta i ponownie uruchomiona, gdy było wyświetlane wezwanie do wykonania tej czynności.Testowanie instalacji
Aby sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało zainstalowane i działa poprawnie, uruchom ten testowy aplet.


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle