Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak wyłączyć obsługę technologii Java w przeglądarce?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Solaris SPARC, Solaris x86, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Enterprise Linux, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2008 Server, Macintosh OS X
 • Przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 7u10+, 8.0

Zaczynając od oprogramowania Java Version 7 Update 10, do środowiska Java została dodana nowa funkcja zabezpieczeń. Niektóre strony internetowe mogą zawierać treści lub aplikacje korzystające z wtyczki Java i teraz można je wyłączyć za pomocą jednej opcji dostępnej w panelu Java Control Panel.

Odnajdywanie panelu Java Control Panel

» Windows
» Mac OS X

Wyłączanie technologii Java za pomocą programu Java Control Panel

Włącz zawartość Java

Uwaga: W tym przykładzie jest pokazany Java Control Panel dla wersji Java 7 Update 11

 1. W panelu Java Control Panel wybrać kartę Security (Zabezpieczenia).
 2. Wyczyścić pole wyboru Enable Java content in the browser (Włącz w przeglądarce zawartość Java). Nastąpi wyłączenie wtyczki Java w przeglądarce.
 3. Nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe „Kontrola konta użytkownika” z systemu Windows, zezwolić na dokonanie zmian.
 4. Nacisnąć przycisk OK w oknie potwierdzenia wtyczki Java.
 5. Zamknąć, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione.

INFORMACJE POKREWNE

Wyłączanie zawartości Java w przeglądarce

Internet Explorer

Jedynym sposobem wyłączenia zawartości Java w przeglądarce Internet Explorer (IE) jest użycie panelu Java Control Panel, jak przedstawiono powyżej.

Chrome
 1. Kliknąć na menu Chrome, a następnie wybrać pozycję Ustawienia.
 2. Kliknąć na łączu Pokaż ustawienia zaawansowane, wyświetlanym w dolnej części okna „Ustawienia”.
 3. Przejść do sekcji Prywatność, po czym nacisnąć przycisk Ustawienia treści.
 4. W panelu „Ustawienia treści” przejść do sekcji Wtyczki.
 5. Kliknąć na łączu Wyłącz poszczególne wtyczki, wyświetlanym w sekcji „Wtyczki”.
 6. W panelu „Wtyczki” przejść do sekcji „Java”. Kliknąć na łączu Wyłącz, aby wyłączyć wtyczkę Java.
 7. Zamknąć, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę, aby dokonane zmiany zostały uwzględnione.

Uwaga: Dostęp do ustawień wtyczek można także uzyskać, wpisując na pasku adresu przeglądarki adres about:plugins.

Firefox
 1. Z menu Narzędzia (na pasku menu przeglądarki Firefox) wybrać opcję Dodatki.
 2. W oknie menedżera dodatków kliknąć na pozycji Wtyczki.
 3. Kliknąć na wtyczce Java (TM) Platform, aby ją zaznaczyć.
 4. Nacisnąć przycisk Wyłącz (jeśli nazwą przycisku jest „Włącz”, to wtyczka Java jest już wyłączona).
Safari
 1. W oknie przeglądarki Safari wybrać Preferencje.
 2. Wybrać opcję Ochrona.
 3. Zaznaczyć pole wyboru Pozwalaj na wtyczki, po czym nacisnąć przycisk Ustawienia dla witryn.
 4. Kliknąć na pozycji „Java”, po czym wybrać z rozwijanej listy Odwiedzając inne witryny opcję Zablokuj.
 5. Nacisnąć przycisk Gotowe, po czym zamknąć okno „Preferencje” przeglądarki Safari.

To może również zainteresować:Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle