Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Jak wyłączyć obsługę technologii Java w przeglądarce?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Solaris SPARC, Solaris x86, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Enterprise Linux, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2008 Server, Macintosh OS X
 • Przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 7u10+

Zaczynając od oprogramowania Java Version 7 Update 10, do środowiska Java została dodana nowa funkcja zabezpieczeń. Niektóre strony internetowe mogą zawierać treści lub aplikacje korzystające z wtyczki Java i teraz można je wyłączyć za pomocą jednej opcji dostępnej w panelu Java Control Panel.

Odnajdywanie panelu Java Control Panel

Windows 8
Użyć funkcji wyszukiwania do odnalezienia Panelu sterowania
 • Nacisnąć klawisze Windows + W, aby otworzyć panel wyszukiwania w celu wyszukania ustawień
  LUB
  Przeciągnąć wskaźnik myszy do dolnego prawego rogu ekranu, po czym kliknąć na ikonie Szukaj.
 • W polu wyszukiwania wpisać: Java Control Panel.
 • Kliknąć na ikonie Java, aby otworzyć Java Control Panel.
Windows 7, Vista
 • Nacisnąć przycisk Start, po czym wybrać opcję Panel sterowania.
 • W polu wyszukiwania w Panelu sterowania wpisać: Java Control Panel.
 • Kliknąć na ikonie Java, aby otworzyć Java Control Panel.
Windows XP
 • Nacisnąć przycisk Start, po czym wybrać opcję Panel sterowania.
 • Kliknąć dwukrotnie na ikonie Java, aby otworzyć Java Control Panel.


Mac OS X w wersji 10.7.3 lub nowszej

 • Kliknąć na ikonie Apple znajdującej się w lewym górnym rogu ekranu.
 • Wybrać Preferencje Systemowe
 • Kliknąć na ikonie Java, aby uzyskać dostęp do programu Java Control Panel.

  Java Control Panel


Wyłączanie technologii Java za pomocą programu Java Control Panel

Włącz zawartość Java

Uwaga: W tym przykładzie jest pokazany Java Control Panel dla wersji Java 7 Update 11

 1. W panelu Java Control Panel wybrać kartę Security (Zabezpieczenia).
 2. Wyczyścić pole wyboru Enable Java content in the browser (Włącz w przeglądarce zawartość Java). Nastąpi wyłączenie wtyczki Java w przeglądarce.
 3. Nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe „Kontrola konta użytkownika” z systemu Windows, zezwolić na dokonanie zmian.
 4. Nacisnąć przycisk OK w oknie potwierdzenia wtyczki Java.
 5. Zamknąć, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione.

INFORMACJE POKREWNE

Wyłączanie zawartości Java w konkretnej przeglądarce

Internet Explorer
Jedynym sposobem wyłączenia zawartości Java w przeglądarce Internet Explorer (IE) jest użycie panelu Java Control Panel, jak przedstawiono powyżej.

Chrome
 1. Kliknąć na menu Chrome, a następnie wybrać pozycję Ustawienia.
 2. Kliknąć na łączu Pokaż ustawienia zaawansowane, wyświetlanym w dolnej części okna „Ustawienia”.
 3. Przejść do sekcji Prywatność, po czym nacisnąć przycisk Ustawienia treści.
 4. W panelu „Ustawienia treści” przejść do sekcji Wtyczki.
 5. Kliknąć na łączu Wyłącz poszczególne wtyczki, wyświetlanym w sekcji „Wtyczki”.
 6. W panelu „Wtyczki” przejść do sekcji „Java”. Kliknąć na łączu Wyłącz, aby wyłączyć wtyczkę Java.
 7. Zamknąć, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę, aby dokonane zmiany zostały uwzględnione.
Uwaga: Dostęp do ustawień wtyczek można także uzyskać, wpisując na pasku adresu przeglądarki adres about:plugins.


Firefox
 1. Kliknąć na ikonie Firefox, po czym wybrać pozycję Dodatki.
 2. W oknie menedżera dodatków kliknąć na pozycji Wtyczki.
 3. Kliknąć na wtyczce Java (TM) Platform, aby ją zaznaczyć.
 4. Nacisnąć przycisk Wyłącz (jeśli nazwą przycisku jest „Włącz”, to wtyczka Java jest już wyłączona).
Safari
 1. W oknie przeglądarki Safari wybrać Preferencje.
 2. Wybrać opcję Ochrona.
 3. Wyczyścić pole wyboru Uaktywnij Javę.
 4. Zamknąć okno preferencji dot. przeglądarki Safari.

Następujące elementy mogą być przydatne:

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle