Java.com

Ladda ned Hjälp

Viktig information för utvecklare om Java-säkerhet

Duke image

Java är det kraftfullaste verktyget du kan använda som programutvecklare när du vill ge dina användare applikationer med en komplett uppsättning funktioner.

Säkerställ att applikationerna du levererar med Java är säkra

När du utvecklar med Java kan du skapa mycket kraftfulla applikationer. Om du vill att dessa applikationer ska vara säkra måste du använda dig av bästa praxis för utveckling.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle