Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Varför visas ett meddelande om en osignerad säkerhet när jag kör en applikation som är signerad med ett betrott certifikat?


Denna artikel gäller för:
  • Java-versioner: 7.0, 7u25, 8.0

SYMTOM

När du kör en applikation som är signerad med ett betrott certifikat visas ändå ett säkerhetsmeddelande: En osignerad applikation från nedanstående plats begär tillåtelse att köras.
Att köra den här applikationen kan vara en säkerhetsrisk.


Osignerad applet - en osignerad applikation från platsen nedan begär tillstånd för att köras. Att köra den här applikationen kan innebära en säkerhetsrisk

ORSAK

Med Java 7u25 genereras nu ett säkerhetsmeddelande på grund av en ändring för att öka säkerheten för användare av applikationer med JAR-filer som har indexerats efter de har signerats.


LÖSNING

Kontakta applikationsleverantören och be honom uppdatera applikationen med hjälp av nedanstående instruktioner.

Instruktioner för applikationsleverantörer för att lösa problemet

Ändringen i Java 7u25 kräver att indexering görs före signering av JAR-filerna med certifikatet. Att ändra rutinen för att skapa index, genom att skapa filen index.list före signering av JAR-filerna, löser det här problemet.


MER TEKNISK INFORMATION


Applikationer som påverkas

Följande företag har meddelat att de har uppdaterat sina produkter. Gå direkt till deras webbplatser för ytterligare information.

Entrust - TruePass och Authority Administration Services

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle