Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur anger jag eller ändrar systemvariabeln PATH?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Solaris SPARC, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Macintosh OS X, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP

aviseringsikonInstruktionerna på den här sidan är avsedda för avancerade användare och systemadministratörer.


Allmän information

 • PATH är den systemvariabel som operativsystemet använder för att leta upp nödvändiga programfiler från kommandoraden eller Terminal-fönstret.
 • Systemvariabeln PATH kan anges med kontrollpanelen System i Kontrollpanelen i Windows eller i skalstartfilen i Linux och Solaris.
 • För datorer med Windows eller Mac OS X behöver du normalt inte ändra systemvariabeln PATH.

Windows

Windows 10 och Windows 8
 1. Sök efter och välj följande i sökfältet: System (Kontrollpanelen)
 2. Klicka på länken Avancerade systeminställningar.
 3. Klicka på Miljövariabler. I sektionen Systemvariabler letar du rätt på miljövariabeln PATH och väljer den. Klicka på Redigera. Om miljövariabeln PATH inte finns klickar du på Ny.
 4. I fönstret Redigera systemvariabel (eller Ny systemvariabel) anger du värdet på miljövariabeln PATH. Klicka på OK. Stäng alla återstående fönster genom att klicka på OK.
 5. Öppna kommandoradsfönstret igen och kör javakoden.
Windows 7
 1. Gå till Skrivbordet och högerklicka på ikonen Dator.
 2. Välj Egenskaper på snabbmenyn.
 3. Klicka på länken Avancerade systeminställningar.
 4. Klicka på Miljövariabler. I sektionen Systemvariabler letar du rätt på miljövariabeln PATH och väljer den. Klicka på Redigera. Om miljövariabeln PATH inte finns klickar du på Ny.
 5. I fönstret Redigera systemvariabel (eller Ny systemvariabel) anger du värdet på miljövariabeln PATH. Klicka på OK. Stäng alla återstående fönster genom att klicka på OK.
 6. Öppna kommandoradsfönstret igen och kör javakoden.
Windows XP
 1. Välj Start, välj Kontrollpanelen. Dubbelklicka på System och klicka på fliken Avancerat.
 2. Klicka på Miljövariabler. I sektionen Systemvariabler letar du rätt på miljövariabeln PATH och väljer den. Klicka på Redigera. Om miljövariabeln PATH inte finns klickar du på Ny.
 3. I fönstret Redigera systemvariabel (eller Ny systemvariabel) anger du värdet på miljövariabeln PATH. Klicka på OK. Stäng alla återstående fönster genom att klicka på OK.
 4. Öppna kommandoradsfönstret igen och kör javakoden.


Mac OS X

Om du vill köra en annan version av Java anger du antingen den fullständiga sökvägen eller använder verktyget java_home:

% /usr/libexec/java_home -v 1.8.0_73 --exec javac -version

Solaris och Linux

 1. Så här kontrollerar du om sökvägen är rätt angiven:
  Öppna ett terminalfönster och skriv följande:
  % java -version
  När du gör det skrivs versionen av verktyget java ut, om det går att hitta det. Om versionen är gammal eller om felet java: Command not found visas är inte sökvägen korrekt angiven.
 2. Fastställ vilken java-programfil som är den första som hittas i PATH
  Öppna ett terminalfönster och skriv:
  % which java
Ange PATH permanent

Om du vill ange sökvägen permanent anger du den i din startfil.
Obs! Instruktioner för de två mest populära skalen för Linux och Solaris beskrivs. Om du använder något annat skal läser du i självstudierna om hur du anger PATH.

Skalet Bash

Redigera startfilen (~/.bashrc)

 1. Ändra variabeln PATH
  PATH=/usr/local/jdk1.8.0/bin:$PATH
  export PATH
 2. Spara och stäng filen
 3. Ladda startfilen
  % . /.profile
 4. Kontrollera att du har angett PATH korrekt genom att upprepa kommandot java
  % java -version
Skalet C (csh)

Redigera startfilen (~/.cshrc)

 1. Ange PATH
  set path=(/usr/local/jdk1.8.0/bin $path)
 2. Spara och stäng filen
 3. Ladda startfilen
  % source ~/.cshrc
 4. Kontrollera att du har angett PATH korrekt genom att upprepa kommandot java
  % java -version

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle