Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Varför får jag säkerhetsvarningen: Tillåter du åtkomst till följande applikation från den här webbplatsen?


Denna artikel gäller för:
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

När jag försöker öppna en webbplats eller webbsida visas en dialogruta med säkerhetsmeddelandet:
Tillåter du åtkomst till följande applikation från den här webbplatsen?
Den här webbplatsen begär åtkomst till och kontroll över ovanstående Java-applikation. Tillåt endast åtkomst om du litar på webbplatsen och vet att applikationen är avsedd att köras på den.


JavaScript-anrop om direktanslutning – säkerhetsvarning


ORSAK

Webbplatsen använder JavaScript-kod i samband med Java-applikationen. Meddelandet visas för att uppmärksamma dig om en möjlig säkerhetsrisk eftersom webbplatsen inte har givits uttrycklig åtkomstbehörighet av applikationen.


LÖSNING

Tillåt endast åtkomst om du litar på webbplatsen och vet att applikationen är avsedd att köras på den.

Alternativ
Tillåt inte (rekommenderas): Förhindrar webbplatsen att öppna och köra Java-applikationen. Det här kan orsaka oväntat beteende hos antingen webbplatsen eller applikationen, men ger ytterligare säkerhet för ditt system och dina filer.

Tillåt: Tillåter webbplatsen att komma åt och kontrollera Java-applikationen. Det här kan medföra en potentiell säkerhetsrisk för ditt systemet.


MER TEKNISK INFORMATION

Programutvecklare: Om din applikation berörs kan du överväga att använda manifestattributet Caller-Allowable_Codebase


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle